Henkilöprofiili

Jaakko Kauko

professori, kasvatustiede, alana koulutuspolitiikka
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
| Sub unit: Kasvatustieteet

Oma esittely

Olen koulutuspolitiikan professori kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Johdan yhdessä apulaisprofessori Nelli Piattoevan kanssa EduKnow -tutkimusryhmää (Knowledge, Power, and Politics in Education). 

Laajalti ottaen minua kiinnostavat vallan ja politiikan kysymykset koulutuksessa

Teoreettisesti olen tarkastellut näitä kysymyksiä politiikan dynamiikkojen ajatuksen kautta, jossa pyrin yhdistämään politiikan tutkimuksen teorioita kompleksisuusajattelun lähtökohtiin. 

Temaattisesti tarkasteluni on kohdistunut tiedonkäyttöön, laadunvarmistukseen- ja arviointiin koulutuksessa sekä eri toiminnan tasoilla ja verkostoissa tapahtuvaan polittiseen päätöksentekoon. 

Tutkimuskontekstit, joissa olen analysoinut mainittuja tematiikkoja ovat vaihtelevia: Brasilia, Chile, Englanti, Kiina, Portugali, Suomi ja Pohjoismaat.