Henkilöprofiili

Ilkka Ruostetsaari

professori, valtio-oppi
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Politiikan tutkimus

Työtehtävät

Valtio-opin professori, dosentti, YTT

Osaamisalueiden kuvaus

Eliittitutkimus

Suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteet

Politiikan, hallinnon, talouden ja kolmannen sektorin vuorovaikutusverkostot

Energiapolitiikka