Hyppää pääsisältöön

Ilkka Ruostetsaari

professori, valtio-oppi
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358503186031
Keskustakampus

Työtehtävät

Valtio-opin professori, dosentti, YTT

Osaamisalueiden kuvaus

Eliittitutkimus

Suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteet

Politiikan, hallinnon, talouden ja kolmannen sektorin vuorovaikutusverkostot

Energiapolitiikka

Luottamustoimet

Edistyksellinen tiedeliitto ry:n hallituksen jäsen

Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys ry:n (e2 Tutkimus) hallituksen varapuheenjohtaja

Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (Tutkas) hallituksen jäsen

Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsen

International Political Science Association: poliittisten eliittien tutkimusryhmän johtoryhmän jäsen

Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston varajäsen

Kaukajärviosuuskunta-konsernin hallituksen puheenjohtaja

HM-Isännöinti- ja Tili Oy:n hallituksen jäsen

Kartanon Kiinteistöpalvelut Oy:n hallituksen jäsen

Tutkimuskohteet

Eliittitutkimus: rekrytoituminen, koheesio, vuorovaikutusverkot, eliittien ja kansalaisten väliset suhteet

Suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteet

Energiapolitiikka: päätöksenteko ja vallankäyttö, kuluttajakansalaisten vaikutusmahdollisuudet

Tutkimusyksikkö

Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

Tieteenalat

Politiikan tutkimus (valtio-oppi)

Merkittävimmät julkaisut

Suomenkieliset (muut julkaisut englannin kielisellä kotisivulla):

Eliittien välinen luottamus. Teoksessa Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (toim.), Poliittinen ja sosiaalinen luottamus. Valtiovarainministeriön julkaisusarja 31. Helsinki 2019.

Kansalaisten ja energiaeliitin Suomen energiapolitiikkaa koskevat asenteet vuosina 2007-2016: kuilu vai konsensus? Politiikka
60:1, 2018, 19-37.

Poliittisten instituutioiden valta talouden suhdanteissa. Teoksessa Niemi, Mari K., Raunio, Tapio ja
Ruostetsaari, Ilkka (toim.), Poliittinen valta Suomessa. Tampere: Vastapaino 2017, 31-57.

Vallan sisäpiirissä. Tampere: Vastapaino 2014 

Eduskunnan valta ja asema eliittien ja kansalaisten silmin. Teoksessa Raunio, Tapio & Wiberg, Matti
(toim.), Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Helsinki: Gaudeamus 2014, 91-108.

Suomen poliittinen järjestelmä: Valtasuhteiden muutokset 1990-luvun alun jälkeen. Teoksessa Forsberg, Tuomas
& Raunio, Tapio (toim.), Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino 2014, 77-122.
  

Eliitti ja kansa – kaksi eri maailmaa? Päättäjien ja kansalaisten asenne-erot vuosina 1991-2011. Yhteiskuntapolitiikka 78:3, 2013, 245-258.

Suomi murroksessa 1991-2011: Muuttuiko eliittirakenne? Politiikka 54:4, 2012, 269-284. 

Populistiset piirteet vennamolais-soinilaisen puolueen ohjelmissa. Teoksessa Wiberg, Matti (toim.), Populismi.
Kriittinen arvio. Helsinki: Edita 2011, 94-146.

Energiavalta. Eliitti ja kansalaiset muuttuvilla energiamarkkinoilla. Tampere: Tampere University Press 2010.  

Poliittisen rekrytaation muuttuminen Suomessa: puoluejärjestöistä poliittiseen luokkaan. Teoksessa
Käkönen, Jyrki & Paastela, Jukka (toim.), Demokratia ja poliittinen osallistuminen. Studia Politica Tamperensis 15. Tampereen yliopisto. Tampere 2006. 238-253.

Suomalainen eliittirakenne pohjoismaisessa vertailussa. Teoksessa Ruostetsaari, Ilkka (toim.), Aatteet,
instituutiot ja poliittinen toiminta. Studia Politica Tamperensis 16. Tampere 2006, 144-158.
 

Poliittisen rekrytaation muuttuminen Suomessa: puoluejärjestöistä poliittiseen luokkaan. Teoksessa
Käkönen, Jyrki & Paastela, Jukka (toim.), Demokratia ja poliittinen osallistuminen. Studia Politica Tamperensis 15. Tampereen yliopisto. Tampere 2006. 238-253.
  

Toimenkuva katoamassa vai valoa ikkunassa? Paikallisen poliittisen järjestötoiminnan tila Suomessa. Oikeusministeriön julkaisu
10/2005. Oikeusministeriö: Helsinki
 

Ruostetsaari, Ilkka & Holttinen, Jari: Kunnallisten luottamushenkilöiden rooli ja professionalisoituminen. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/2004, 277-291.  

Ruostetsaari Ilkka & Borg Sami: Sukupolvien valta-asemien muutos eliiteissä ja eduskunnassa. Yhteiskuntapolitiikka 69 (2004):2,
147-158.
  

Valta muutoksessa. WSOY. Helsinki 2003.