Hyppää pääsisältöön

Henrik Oksanen

yliopisto-opettaja, saksan kieli ja kulttuuri
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitehenrik.oksanen [at] tuni.fi
Keskustakampus

Tutkimuskohteet

Tutkimusintressit: konstruktiokielioppi, syntaksi, pragmatiikka, juridiset tekstit, juridinen kääntäminen

Meneillään oleva tutkimus:

Pragmaattisten ilmiöiden vaikutuksia saksan- ja suomenkielisten juridisten tekstien syntaktisiin ja tekstirakenteellisiin piirteisiin (työnimi)

Tekeillä olevassa väitöstutkimuksessani tarkastellaan pragmaattisten ilmiöiden, kuten informaatiorakenteen, vaikutusta juridisten tekstien virke- ja tekstirakenteisiin. Tutkimus toteutetaan etsimällä juridisista teksteistä muodostetusta korpuksesta komplekseja virkerakenteita, kuten sisäkkäisiä sivulauseita. Funktionaalisten komponenttien, kuten pragmaattisten elementtien, sisällyttämiseksi tarkasteluun otetaan tarkastelun pohjaksi konstruktiokielioppi, sillä se mahdollistaa funktionaalisten ja formaalien komponenttien yhdistämisen yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi, konstruktioiksi. Havaittuja konstruktioita sovelletaan muihin teksteissä esiintyviin lauserakenteisiin sekä laajempien tekstikokonaisuuksien rakenteisiin, minkä avulla saadaan muodostettua laajempi synteesi informaation kulusta juridisissa teksteissä. Saatuja tuloksia verrataan saksan- ja suomenkielisten tekstien välillä käyttäen sekä alkuperäiskielisiä että molempiin suuntiin käännettyjä juridisia tekstejä.

Tieteenalat

Kielitiede, käännöstiede

Tutkimusrahoitus

Emil Öhmannin Säätiö (02/2018-05/2021), Suomen Kulttuurirahasto (06/2021-05/2022)

Merkittävimmät julkaisut

Santalahti, Miia/Oksanen, Henrik (2021): Auktorisoidun kääntämisen tila 2019 -tutkimus: Auktorisoidut kääntäjät kaipaavat tiedottamista, koulutuksia ja kollegiaalisuutta. Kääntäjä 2/2021, 12–14. Saatavilla: https://www.sktl.fi/@Bin/517eb1a87f9f8b8c8c93e5091e777429/1633082785/application/pdf/2772507/ka%CC%88a%CC%88nta%CC%88ja%CC%882_21_verkkoon.pdf

Oksanen, Henrik/Santalahti, Miia (2020): Auktorisoidun kääntämisen tila 2019. MikaEL (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu) 13 (2020), 25–42. Saatavilla: https://sktl-fi-bin.directo.fi/@Bin/cda25eb1a0e8bffc634c3916af530370/1589371349/application/pdf/2269185/MikaEL13%20-%20Oksanen_Santalahti.pdf

Oksanen, Henrik (2017a): Informaatiorakenne oikeuskielen komplekseissa virkerakenteissa. Teoksessa Ääniä, Röster, Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII 9.–10.2.2017 (toim. Keng, Nicole/Nuopponen, Anita/Rellstab, Daniel). VAKKI Publications 8. Vaasa: VAKKI, 134–144. Saatavilla: http://www.vakki.net/publications/2017/VAKKI2017_Oksanen.pdf

Oksanen, Henrik (2017b): Informationsstruktur in komplexen rechtssprachlichen Satzkonstruktionen. Teoksessa From Theory to Practice in Language for Specific Purposes, 16–17 February 2017, Zagreb. 2nd international conference (toim. Omrčen, Darija/Krakić, Ana-Marija). Zagreb: Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions, 220–233.

Oksanen, Henrik (2016): Nebensätze in Nebensätzen. Eine diachrone Untersuchung zu komplexen Satzstrukturen in deutschsprachigen EU-Verordnungen sowie deren finnischen Entsprechungen. Pro gradu -työ, Tampereen yliopisto. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201610112410

Oksanen, Henrik/Virolainen, Liisa (2014): KäTu2014 – kääntämisen ja tulkkauksen myytit. Kääntäjä 3/2014, 26–27.