Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa (2007) kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa, pääaineenani erityis-

pedagogiikka. 

Olen myös suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja ( 2010). Valmistumisen jälkeen työskentelin perusopetuksessa erityisopettajana (2007-2021). 

Olen suorittanut kasvatustieteen tohtorin tutkinnon 2022 Tampereen yliopistossa kasvatuksen ja yhteiskunnan tohtoriohjelmassa. 

Työtehtävät

Toimin 2021–2023 luokanopettajien aikuiskoulutuksessa sekä vastasin erillisistä erityisopettajan opinnoista, kasvatustieteiden yksikössä Kokkolan yliopisto-keskus Chydeniuksessa sekä Vantalla. Luokanopettajakoulutuksessa opetettavat kurssini ovat äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, ulkomaan harjoittelun ohjaus/seminaarit, vuorovaikutus kasvatuksen erilaisissa konteksteissa, oppimisen tuki ja arviointi, kandidaatintutkielma ohjaus ja seminaarit, maisteriseminaarit ja graduohjaus sekä oppimisen ja opetuksen perusteet esi- ja perusopetuksessa. Lisäksi vastasin erityisopettajien opintokokonaisuuksien sisällöistä, toteutuksesta, koulutuksen rahoitushausta ja raportoinnista (Kokkola & Vantaa). Toimin tutkimusyksikkömme tutkimusryhmän puheenjohtajana.

Osaamisalueiden kuvaus

Pitkäaikainen opetuskokemus käytännössä, yhdistettynä tutkimukseen sekä äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikan opettamiseen ovat antaneet minulle vahvan substanssiosaaminen suomen kielen ja kirjallisuuden opettamiseen, arviointiin, erityisesti suomi toisena kielenä kontekstissa. 

Tutkimustavoitteet

Oma tutkimusalani kohdistuu väitöskirjassani esiin nostettujen kehittämisehdotusten keskiöön ja vastaa tutkimukselliseen tyhjiöön kehittämällä ja tutkimalla S2-oppimäärän didaktisia ja pedagogisia suuntaviivoja. Oma erityinen tutkimusalueeni on opettajan tekemä arviointi yleisesti sekä opettajan arviointiosaaminen S2-oppimäärän arvioinnissa.

Tutkimuskohteet

Tutkimukselliset kiinnostukseni kohdistuvat suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden opettamiseen ja arviointiin perusopetuksessa, opettajien arvointiosaamisen kehittämiseen sekä opettajankoulutuksen kehittämiseen. 

Tutkimusyksikkö

Tampereen yliopisto, ainedidaktinen tutkimusryhmä

Merkittävimmät julkaisut

2023 ”S2-oppimäärän arviointi monikielisessä perusopetuksessamme”, tutkittu juttu, Äidinkielen opettajain liitto, Virke -lehti. 

2023 ”Opettajien käsityksiä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arvioinnista" Lectio, tiedepolitiikka -lehti.

2022 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointi opettajien käsityksissä. Väitöskirja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2449-0

2016 Kuukka, K. & Metsämuuronen, J. 2016. Perusopetuksen päättövaiheen suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärän oppimistulosten arviointi 2015. Publications 13:2016. The Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC). DOI: 10.13140/RG.2.1.2569.0005. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2016/05/KARVI_1316.pdf 

Bogitekstit:

2022 Sig-teemaryhmä

2018 Tampereen seudun S2-opettajat ry. http://tampereens2.blogspot.com/2018/09/perusopetuksen-s2-paattoarviointi.html

Tulossa: 

2024 Suomi toisena kielenä opettajien arviointiosaamisen rakentuminen, Ainedidaktiikan lehti, yhdessä Dosentti Kaisu Rättyän kanssa.

2023–24 “Finnish as a second language assessment development perspective”, Assessment, Evaluation and Accountability. (arvioinnissa)

2023–24 Tuoreiden yliopisto-opettajien käsityksiä arvioinnista, yhteisartikkeli (arvioinnissa)

2023–24 Arviointikulttuurin rakentuminen S2-opettajien puheessa, artikkeli (toinen arviointikierros)

2023–24 

Aikuisopiskelija oppimisen poluilla – erityisopettajakoulutuksen kehittäminen, yhteisartikkeli, arvoinnissa (Jyu) 

2024–25 Tilat ja paikat – Sosiomaterialistinen kehys nuorten puheessa (Jyu)