Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Toimin tutkijana ISEDA (Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse) -hankkeessa. Tässä Horizon Europe -hankkeessa hyödynnämme teknologisia ratkaisuja ja monialaista asiantuntemusta lähisuhdeväkivallan vastaisessa työssä ja palvelujärjestelmän kehittämisessä. Hankkeen tutkimus- ja asiantuntijaverkostoon kuuluu yhdeksän Euroopan maata. Hankkeessa työskentelee tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen teknologia-asiantuntijoita, erilaisiin koulutusohjelmiin erikoistuneita pelinkehittäjiä ja -tutkijoita, psykologeja, poliisiviranomaisia, turvallisuusalan tutkijoita sekä sosiaali- ja terveystieteilijöitä. Tampereen yliopisto johtaa projektipakettia, jossa tuotetaan Euroopan laajuiset politiikkasuositukset väkivallan ennaltaehkäisystä sekä väkivallan raportointi- ja tutkintamenettelyistä.

Toimin tutkijana myös DIGISOS (Digitaalisen väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen sosiaalityössä) -hankkeessa. Turun yliopiston koordinoima ja yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa toteutettava hanke tutkii digitaalisen väkivallan tunnistamista ja siihen puuttumista sosiaalityön käytännöissä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän rahoituksen sosiaalityön yliopistotasoisille tutkimushankkeille, joiden tarkoituksena on vahvistaa sosiaalityön tutkimusperustaista työkulttuuria ja huomioida hyvinvointialueet sosiaalihuollon keskeisenä toimintaympäristönä.

Aiemmin olen toiminut tutkijana KOVÄ (Koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön) -hankkeessa, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa. Tutkimushanke teki yhteistyötä kansallisen rikosuhritutkimuksen kanssa. Hankkeen rahoitus perustui eduskunnan myöntämään lisämäärärahaan koronaepidemian yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimiseen.

Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri (sosiologia, sosiaalityö) ja valmistelen väitöskirjaa sosiaalipolitiikan tutkimusalalta. Väitöskirjani käsittelee lähisuhdeväkivaltaa, palvelujärjestelmää, rakenteellista eriarvoisuutta sekä digitaalisten palveluiden ja tekoälyn hyödyntämisen haasteita ja mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. 

Tutkimusyksikkö

Yhteiskuntatutkimus

Tieteenalat

Sosiaalipolitiikka