Hyppää pääsisältöön

Hanna Hjelt

yliopisto-opettaja, varhaiskasvatus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitehanna.hjelt [at] tuni.fi
puhelinnumero+358504377078
puhelinnumero+358503436090

Oma esittely

KT, Vo, Montessori-opettaja (AMI)

Työtehtävät

  • opetus
  • työssäoppimisen ohjaaminen
  • tutkimus 

Osaamisalueiden kuvaus

  • varhaiskasvatuksen pedagogiikka
  • varhaiskasvatuksen työelämä ja johtajuus
  • varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmä

Tutkimuskohteet

• varhaiskasvatuksen johtamisen teemat

• varhaiskasvatuksen työelämä

• naisvaltaisen alan työ

• tutkimusryhmä: Varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt -tutkimusryhmä (ECEPP)

Merkittävimmät julkaisut

Sirvio, K., Ukkonen-Mikkola, T., Kangas, J., Hjelt, H. & Fonsén, E., (2022) "Äänestin jaloillani!”: Ammatista poistuneiden varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmia työn ja toimintakulttuuriin muutokseen (Accepted/In press) In: Työelämän tutkimus -Arbetslivsforskning 

Kangas, J., Ukkonen-Mikkola, T., Sirvio, K., Hjelt, H., & Fonsén, E. (2022). ”Kun aika ja resurssiteivät riitä tekemään työtä niin hyvin kuin osaisi ja haluaisi sitä tehdä” : varhaiskasvatuksenopettajien käsityksiä työn haasteista ja mahdollisuuksista. Kasvatus ja aika, 16(2), 72-89.https://doi.org/10.33350/ka.109089

Siippainen, A., Sarkkinen,T., Vlasov,J., Marjanen,J., Fonsén, E., Heikkinen, S., Hjelt, H., Lahtinen, J., Lohi, N. & Mäkelä M. (2021) Yhdessä yritetään tehdä parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja laatua jokaisen lapsen päivään”: Varhaiskasvatuksen moninaiset johtamisrakenteet ja johtaminen.Kansallinen koulutuksenarviointikeskus. Julkaisut 2021.

Hjelt, H. & Karila, K. (2021) Varhaiskasvatustyön johtamisen paradoksit. Journal of Early Childhood Education Research 10(2) 2021, 97–120.

Repo, L., Paananen, M., Eskelinen, M., Mattila, V., Lerkkanen, M-K., Gammelgård, L., Ulvinen, J., Marjanen, J., Kivistö, A. & Hjelt, H. 2019.Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Kansallinen koulutuksenarviointikeskus. Julkaisut 15:2019. 

Repo, L., Paananen, M., Mattila, V., Lerkkanen M-L., Eskelinen. M., Gammelgård, L., Hjelt, H. & Marjanen, L. 2018. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 toimeenpanon arviointi. Varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto ja sisällöt. KARVI, Julkaisut 16:2018 

Eskelinen, M. & Hjelt, H. 2017. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja lapsen tuen toteuttaminen. Valtakunnallinen selvitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 39:2017. (D4)

Fonsén, E., Heikka, J., Hjelt, H., Eskelinen, M. & Riekkola, A. 2018. Osallisuutta edistävä toimintakulttuuri – Arviointi ja kehittäminen jaetun pedagogisen johtamisen välineenä. Case Yliskylä. Teoksessa J. Kangas, J. Vlasov, E. Fonsén & J. Heikka (toim.) Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa 2 - Suunnittelu, toteuttaminen ja kehittämineen. Tampere: Suomen Varhaiskasvatus ry. (D6)

Hjelt, H. & Karila, K. 2017. Varhaiskasvatustyön paikantuminen työntekijöiden puheessa. Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning 15(3), 233-248. (A1)

Hjelt, H. & Mattila, A. 1994. Montessori-pedagogiikka kunnallisessa kokopäivähoidossa. Selvitys kolmivuotisesta kokeilusta. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen julkaisu 4. (D4)

Ukkonen-Mikkola, T. & Hjelt, H. (toim.) 2017. Vasun jalkauttaminen jaetulla johtajuudella - täydennyskoulutuksen julkaisu. Tampere: Tampereen yliopisto. (D6)