Hyppää pääsisältöön

Eveliina Kaukkila

projektipäällikkö
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358504794294

Oma esittely

Olen sosiologian väitöskirjatutkija ja työskentelen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa. 

Väitöstyössäni tarkastelen, millaisia vaikutuksia teknologioilla on ollut 1910 - 1950 -luvulla syntyneiden ihmisten arkielämään ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Työtehtävät

Työskentelen projektipäällikkönä IKI – Ikääntymisestä innovaatioiksi (EAKR) -hankkeessa. 

Hankkeessa kehitetään ensimmäistä ikääntyvien toimintakyvyn edistämiseen erikoistunutta teknologian testaus- ja kehitysympäristöä GeroTestbediä. 

GeroTestbed toimii kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä tutkimus- ja kehitysympäristönä (pk-yrityksille), korkeakouluille ja tutkijoille. Erityistä huomiota kiinnitetään ohjelmisto- ja tiedonkäyttöön liittyviin testaus- ja kehittämistoimiin laitteistolähtöisen toiminnan ohella.

GeroTestbed linkittyy osaksi Satakunnan Testbed-verkostoa.