Henkilöprofiili

Elina Kestilä-Kekkonen

yliopistonlehtori, valtio-oppi
Sub unit: Politiikan tutkimus |
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Oma esittely

(virkavapaalla 1.1.2018-31.12.2020, Turun yliopiston yleisen valtio-opin professori (vt.), sposti: anelke@utu.fi)

Yleisen valtio-opin dosentti, VTT

Pinni A4048

s-posti: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Vastaanottoajat

Ei vastaanottoa 2019-2020 (virkavapaalla vuoden 2020 loppuun)