Hyppää pääsisältöön

Elina Kestilä-Kekkonen

Tenure track -professori, valtio-oppi
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358504086215
Keskustakampus

Oma esittely

Yleisen valtio-opin dosentti, VTT

s-posti: etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Tärkeimmät saavutukset

Päätutkija (& Lauri Rapeli & Peter Söderlund) Kansallinen eduskuntavaalitutkimus 2023 - Finnish National Election Study 2021-2024.

Projektin johtaja, Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC), 01.09.2019 - 31.12.2023), Tampereen yliopisto. Rahoittaja Suomen Akatemia.

Projektin johtaja, Tulevaisuuden kuntapäättäjät 2021-2022, Tampereen yliopisto. Rahoittaja Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Konsortion johtaja, Consortium of Trust Research – Pathways to Political Trust (CONTRE), 01.09.2015 - 31.08.2019. Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin yhteishanke. Rahoittaja Suomen Akatemia.

Päätutkija (& Sami Borg, Hanna Wass), Kansallinen eduskuntavaalitutkimus 2019 - Finnish National Election Study 2019, 2018-2020. Rahoittaja Oikeusministeriö. Vaalitutkimuskonsortion kotisivut.

Päätutkija, Kuntavaali-indikaattorit 2017, 01.01.2017 - 31.12.2017. Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteishanke. Tiedonkeruun rahoittaja Oikeusministeriö.

Surveyasiantuntija, Imposing Security: Gendered Gun Politics of ‘Campus Carry’. 01.09.2017 - 31.08.2021, Turun yliopisto John Morton -keskus. Rahoittaja Suomen Akatemia, PI prof. Benita Heiskanen.

Muut tieteelliset vastuut

Scandinavian Political Studies- lehden päätoimittaja (& David Arter), 2017-2020

Trust gov, University of Southampton & Harvard University, Advisory Boardin jäsen

Politiikka-lehden toimitusneuvoston jäsen

Official Representative in ECPR Council (Europan Consortium of Political Research) 

Palkinnot

Vuoden opettaja, 2023, Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma, Iltakoulu ry - Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijat.

Vuoden kurssi, 2023, Kvantitatiiviset menetelmät. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma, Iltakoulu ry - Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijat.

Vuoden opetushenkilö, 2018, Turun yliopiston politiikan tutkimuksen klubi ry. (P-klubi)

Elizabeth Meehan Prize, vuonna 2017 julkaistu paras artikkeli (& Peter Söderlund), Government & Opposition, 2018

Tampereen yliopiston Vuoden Hyvä opettaja, 2015, Tampereen yliopiston tukisäätiö ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunta.

Vuoden JKK-opettaja, 2015, Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat

Vuoden paras opettaja, 2013 ja 2015, Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma, Iltakoulu ry - Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijat.

Vuoden paras kurssi, 2013, Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma, Iltakoulu ry - Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijat.

Tutkimuskohteet

poliittinen kiinnittyminen, kansalaispätevyys, poliittinen luottamus, vaalitutkimus, poliittiset arvot ja asenteet 

Tutkimusyksikkö

Johtamisen ja talouden tiedekunta/politiikan tutkimus

Tieteenalat

politiikan tutkimus, politologia

Merkittävimmät julkaisut

Referee-artikkelit

Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina & Söderlund, Peter (forthcoming) The Role of a Politically Engaged Mother in Narrowing the Gender Gap in Political Self-Efficacy, West European Politics.

Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Rapeli, Lauri & Vadén, Salla (forthcoming) The Role of Political Engagement of Parents in Reducing the Gender Gap in Political Self-Efficacy. European Journal of Politics and Gender.

Kestilä-Kekkonen, Elina, Korvela, Paul-Erik & Vento, Isak (2022). Demokratiinnovation ur ett språkminoritets perspektiv: Fördjupas eller försvagas demokratin? Nordisk Administrativt Tidsskrift 99(3), 1-16.

Kestilä-Kekkonen, Elina, Koivula Aki & Tiihonen, Aino (2022). When trust is not enough. A longitudinal analysis of political trust and political competence during the first wave of the COVID-19 pandemic in Finland. European Political Science Review, 1–17. https://doi.org/10.1017/S1755773922000224.

Herne, Kaisa, Sipinen, Josefina, Kestilä-Kekkonen, Elina, Mattinen, Laura & Söderlund, Peter (2022): The force of the argument source: The partiality of the source influences the evaluation of political arguments. Frontiers in Communication.

Kestilä-Kekkonen, Elina, Tiihonen, Aino & Westinen, Jussi (2018) Vääriä kysymyksiä vai vääriä vastauksia? - Vasemmisto-oikeisto -ulottuvuus vuosien 2003-2015 vaalitutkimusten valossa. Politiikka 60(2), 92-111.

Aarnio, Anna-Riikka, Ala-Lahti, Henri, Elonen, Eeva-Kaisa, Hakanpää, Lotta, Ilkka, Sakari, Järvenreuna, Vera, Kantola, Petra, Lehtinen, Sanni, Tiihonen, Laura, Sipinen, Josefina, Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina & Bäck, Maria (2017) 'Lukiolaiset luottavat lujemmin: Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella', Kosmopolis 3-4.

Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2017) 'Is It All about the Economy? Government Fractionalization, Economic Performance and Satisfaction with Democracy across Europe, 2002−2013', Government & Opposition 52(1), 100-130.

Avonius, Marja, Kaunisvaara, Johanna, Koivisto, Tuomas, Leinonen, Nelli, Rantala, Ville, Ruotsalainen, Taru, Tiihonen, Aino, Vahvelainen, Saana, Kestilä-Kekkonen, Elina & Westinen, Jussi (2016) 'Koulutusalan yhteys yliopisto-opiskelijoiden poliittiseen orientaatioon', Politiikka 58(1), 7-26.

Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2016) 'Political Trust and Institutional Performance: Evidence from Finland 2004–2013', Scandinavian Political Studies 39(2), 138-160.

Westinen, Jussi & Kestilä-Kekkonen, Elina (2015) 'Perusduunarit, vihervasemmisto ja porvarit: Suomalaisen äänestäjäkunnan jakautuminen ideologisiin blokkeihin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa', Politiikka 57(2), 94-114.

Söderlund, Peter & Kestilä-Kekkonen, Elina (2014) 'Economic Voting in Finland Before and After an Economic Crisis', Acta Politica 49, 395–412.

Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2014) 'Owning Protest But Sharing Distrust? Confidence in the Political System and Anti-Political-Establishment Party Choice in the Finnish 2011 Parliamentary Elections', Research on Finnish Society 7, 21-35.

Arter, David & Kestilä-Kekkonen, Elina (2014) 'Measuring the Extent of Party Institutionalisation: The Case of a Populist Entrepreneur Party', West European Politics 37(5), 932-56.

Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2014) 'Party, Leader or Candidate? Dissecting the Right-Wing Populist Vote in Finland', European Political Science Review 6(4), 641-62.

Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2013) 'Sosiaalinen pääoma ja poliittinen osallistuminen Suomessa', Politiikka 55(2), 59-72.

Herne, Kaisa, Lappalainen, Olli & Kestilä-Kekkonen, Elina (2013). 'Experimental comparison of direct, indirect and serial reciprocity', Journal of Socio-Economics 45(1), 38-46.

Kestilä-Kekkonen, Elina (2009): 'Osallistumattomuutta ja korkeaa luottamusta: Suomalaisten nuorten aikuisten suhde puolueisiin 2000-luvulla'. Politiikka 51(2), 96-106.

Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2009): 'Rejoinder: Response to Arzheimer and Carter', European Journal of Political Research 48, 359-66.

Kestilä-Kekkonen, Elina (2009): 'Anti-Party Sentiment among Young Adults. Evidence from 14 West European Countries', Young 17(2), 145-65.

Söderlund, Peter & Kestilä-Kekkonen, Elina (2009): 'Dark Side of Party Identification? An Empirical Study of Political Trust among Radical Right-Wing Voters', Journal of Elections, Public Opinion and Parties 19(2), 159-81.

Bäck, Maria & Kestilä, Elina (2008): ' Social Capital and Political Trust in Finland: An Individual-Level Assessment', Scandinavian Political Studies 30(4).

Kestilä-Kekkonen, Elina & Wass, Hanna (2008): 'Representation of the Work-Related Immigration Issue: Positions of the Finnish Electorate and MP Candidates in the 2003 Parliamentary Elections', Ethnopolitics 7(4), 413-32.

Kestilä, Elina & Söderlund, Peter (2007): 'Subnational Political Opportunity Structures and the Success of the Radical Right: Evidence from the March 2004 Regional Elections in France', European Journal of Political Research 46 (6), 773-96.

Kestilä, Elina & Söderlund, Peter (2007): 'Local Determinants of the Radical Right-Wing Voting: The Case of the Norwegian Progress Party', West European Politics 30 (3), 549-72.

Kestilä, Elina (2006): 'Is There Demand for Radical Right Populism in the Finnish Electorate?', Scandinavian Political Studies 29 (3), 169-91.

Kestilä, Elina (2005): 'Onko Suomen puoluekentässä tilaa radikaalioikeistolle?', Yhteiskuntapolitiikka 70 (4), 357–74.

Kestilä, Elina (2005): 'Radikaalioikeiston institutionaaliset rajoitteet ja mahdollisuudet Länsi-Euroopassa', Politiikka 47 (1), 42–53.

Kirjat ja raportit

Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (2022, toim., tulossa) Nuoret kansalaiset: Tilastollinen tutkimus yhdeksäsluokkalaisten kansalaispätevyydestä. Helsinki: Oikeusministeriö,

Kestilä-Kekkonen, Elina & von Schoultz, Åsa (2020, toim.): Ehdokkaat vaalikentillä: Eduskuntavaalit 2019. Helsinki: Oikeusministeriö.

Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Wass, Hanna (2020, toim.) Politiikan ilmastonmuutos: Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö.

Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2019) (toim.) Poliittinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Helsinki: Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019:31 

Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Tiihonen, Aino & Wass, Hanna (2018) Kuntademokratiaindikaattorit. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita.

Kestilä-Kekkonen, Elina & Raunio, Tapio (2018) (toim.) Valta ja politiikka. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys

Kestilä-Kekkonen, Elina & Korvela, Paul-Erik (2017) (toim.) Poliittinen osallistuminen: vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä. Jyväskylä: SoPhi (vertaisarvioitu toimitettu teos).

Kestilä-Kekkonen, Elina, Aromaa, Vuokko, Kähkönen, Petri, Nieminen, Jaana & Salmi, Akseli (2016) Kanta 1: Suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Edita. Lukion oppikirja.

Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Westinen, Jussi (2015) Demokratiaindikaattorit 2015. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 56/2015.

Muut tieteelliset julkaisut

Bäck, Maria, Karv, Thomas & Kestilä-Kekkonen, Elina (2023, forthcoming). Finland: A Country of High Political Trust and Weak Political Self-efficacy. In Åsa von Schoultz & Kim Strandberg (eds.) Political Behaviour in Contemporary Finland: Studies of Voting and Campaigning in a Candidate-oriented Political System. Routledge.

Haataja, Lotta, Jaakkola, Julia, Kekkonen, Maria, Kestilä-Kekkonen, Elina, Lappalainen, Sanna, Sipinen, Josefina, Tiihonen, Aino & Vahteri, Iina (2022) Jatkuvalla takamatkalla. Sisäisen kansalaispätevyyden sukupuolikuilu korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Politiikka 64(4). https://doi.org/10.37452/politiikka.122454

Kestilä-Kekkonen, Elina, Vadén, Salla, Sipinen, Josefina & Korventausta, Miikka (2022, tulossa) Kansalaispätevyys ja poliittinen sosialisaatio. Teoksessa Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (2022, toim.) Nuoret kansalaiset: Tilastollinen tutkimus yhdeksäsluokkalaisten kansalaispätevyydestä. Helsinki: Oikeusministeriö.

Kestilä-Kekkonen, Elina & Sipinen, Josefina (2022, tulossa) Sukupuolen ja vanhempien poliittisen kiinnittymisen yhteys kansalaispätevyyteen. Teoksessa Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (2022, toim.) Nuoret kansalaiset: Tilastollinen tutkimus yhdeksäsluokkalaisten kansalaispätevyydestä. Helsinki: Oikeusministeriö.

Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (2022, tulossa) Johdanto. Teoksessa Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino ( toim.) Nuoret kansalaiset: Tilastollinen tutkimus yhdeksäsluokkalaisten kansalaispätevyydestä. Helsinki: Oikeusministeriö.

Sipinen, Josefina & Kestilä-Kekkonen, Elina (2022) Ulkomaalaistaustaiset kuntavaaliehdokkaina. Teoksessa Kettunen, Pekka (toim.) Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen Suomessa. Siirtolaisuusinstituutin julkaisut 292.

von Schoultz, Åsa, Henriksson, Mikaela, Kestilä-Kekkonen, Elina. Sukupuolistereotypiat. Teoksessa Kestilä-Kekkonen, Elina & von Schoultz, Åsa (toim.): Ehdokkaat vaalikentillä: Eduskuntavaalit 2019. Helsinki: Oikeusministeriö.

Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Wass, Hanna (2020). Johdanto. Teoksessa Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Wass, Hanna (toim.) Politiikan ilmastonmuutos: Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö.

Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2020) Eduskuntavaaliehdokkaiden demokratiakäsitykset vuoden 2019 vaalien alla. Teoksessa Kestilä-Kekkonen, Elina & von Schoultz, Åsa: Ehdokkaat vaalikentillä: Eduskuntavaalit 2019. Helsinki: Oikeusministeriö.

Kestilä-Kekkonen, Elina & Sipinen, Josefina (2020) Perussuomalaiset eurooppalaisessa vertailussa. Teoksessa Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Wass, Hanna (toim.) Politiikan ilmastonmuutos: Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö.

Westinen, Jussi, Pitkänen, Ville & Kestilä-Kekkonen, Elina (2020) Perussuomalaisen äänestäjäkunnan muutos 2011-2019. Teoksessa Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Wass, Hanna (toim.) Politiikan ilmastonmuutos: Eduskuntavaalitutkimus 2019. Helsinki: Oikeusministeriö.

Kestilä-Kekkonen, Elina & Vento Isak (2019) Poliittinen luottamus: Käsitteet, teoriat ja mittaaminen. Teoksessa Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2019) (toim.) Poliittinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Helsinki: Valtiovarainministeriö.

Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2019) Johdanto. Teoksessa Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (2019) (toim.) Poliittinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Helsinki: Valtiovarainministeriö.

Kestilä-Kekkonen, Elina (2018) Kenen ääni kuuluu Euroopassa? Teoksessa Elina Kestilä-Kekkonen & Tapio Raunio (toim.) Valta ja politiikka. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys.

Avonius, Marja & Kestilä-Kekkonen, Elina (2017) Suomalaisten maltilliset ja kirjavat maahanmuuttoasenteet. Yhteiskuntapolitiikka 83(1), 84-95.

Borg, Sami & Kestilä-Kekkonen, Elina (2017) Viisi väitettä osallistumisesta. Teoksessa Elina Kestilä-Kekkonen & Paul-Erik Korvela (toim.) Poliittinen osallistuminen: vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä. Jyväskylä: SoPhi.

Kestilä-Kekkonen, Elina & Korvela, Paul-Erik (2017) Vaali- ja puolueosallistumisesta demokratiainnovaatioihin: syventyykö vai heikentyykö demokratia? Teoksessa Elina Kestilä-Kekkonen & Paul-Erik Korvela (toim.) Poliittinen osallistuminen: vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä. Jyväskylä: SoPhi.

Bäck, Maria, Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2016) Suomalaisten poliittinen luottamus ja siihen vaikuttavat tekijät. In Kimmo Grönlund & Hanna Wass (eds) Poliittisen osallistumisen eriytyminen - Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Ministry of Justice.

Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina, Westinen, Jussi & Rapeli, Lauri (2016) Puoluekannan periytyminen vanhemmilta lapsille. In Kimmo Grönlund & Hanna Wass (eds) Poliittisen osallistumisen eriytyminen - Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Ministry of Justice.

Westinen, Jussi, Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (2016) Äänestäjät arvo- ja asenneulottuvuuksilla. Teoksessa Kimmo Grönlund & Hanna Wass (eds) Poliittisen osallistumisen eriytyminen - Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Ministry of Justice.

Kestilä-Kekkonen, Elina & Söderlund, Peter (2014) 'Total Faith is Blind Faith? - Political Trust, Satisfaction with Policy Outputs and System Responsiveness in Finland 2002-2013'. In Tapio Raunio & Hannu Nurmi (eds): The Serious Game of Politis: Festschrift for Matti Wiberg. Tampere: Finnish Political Science Association.

Kestilä-Kekkonen, Elina (2014) 'Puoluedemokratian haasteet Euroopassa: Syrjäyttävätkö uudet poliittisen osallistumisen muodot edustuksellisen demokratian?'. In Tuomas Forsberg & Tapio Raunio (eds): Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino.

Kestilä, Elina (2007): 'Radikaalioikeiston vaihteleva vaalimenestys Länsi-Euroopassa', Politiikka 49 (2), 132-7.

Kestilä, Elina & Wass, Hanna (2007): 'Mielipide-edustavuuden toteutuminen työperäisen maahanmuuton kysymyksessä'. In Tapani Kaakkuriniemi & Juri Mykkänen (eds): Politiikan representaatio. Helsinki: The Finnish Political Science Association, pp. 328–47.

Kestilä, Elina (2007): Radikaalioikeistopuolueet Länsi-Euroopassa. Tutkimuksia vaalikannatuksen vaihteluun vaikuttavista kysyntä- ja tarjontateoreettisista tekijöistä (Radical Right-Wing Parties in Western Europe. Studies on the Demand and Supply Side Factors Affecting Their Electoral Support). Turku: University of Turku.

Kirja-arvostelut

Kestilä-Kekkonen, Elina (2017) Review on Karvonen, Lauri, Parties, Governments and Voters in Finland: Politics under Fundamental Social Transformation, Party Politics 23 (1), 80-81.

Aineistot

Tiihonen, Aino, Hannuksela, Venla, Korventausta Miikka, Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Vadén, Salla, Kekkonen, Maria, Jaakkola, Julia (2023) Finnish Teachers as Civic Educators (FTCE). (kyselytutkimusaineisto, embargossa)

Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Tiihonen, Aino, Borg, Sami, Hannuksela, Venla, Kestilä, Laura, Kekkonen, Maria, Korventausta, Miikka, Porkkala, Silja, Söderlund, Peter, Vadén, Salla (2023) Finnish Adolescents' Political Engagement Panel (FAPEP). (kyselytutkimusaineisto, embargossa)

Haataja, Lotta, Jaakkola, Julia, Kekkonen, Maria, Kestilä-Kekkonen, Elina, Lappalainen, Sanna, Myllymäki, Aino, Tiihonen, Aino, Sipinen, Josefina, Vahteri, Iina, Äijälä, Liisa (2022) Korkeakoulutettujen sisäinen kansalaispätevyys. (kyselytutkimusaineisto, embargossa)

Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & von Schoultz, Åsa (2021) Kuntavaaliehdokkaat 2021. (kyselytutkimusaineisto, embargossa)

Butters, Albion, Heiskanen, Benita, Kestilä-Kekkonen, Elina, Kähkönen, Lotta & Ruoppila, Sampo (2019) UT Austin Student Survey on Campus Carry Law (kyselytutkimusaineisto, embargossa)

Herne, Kaisa, Kestilä-Kekkonen, Elina, Mattinen Laura, Sipinen, Josefina (2018) CONTRE and PALO Argument Source Survey Experiment Data 2018 (surveyeksperimentti-aineisto, embargossa)

Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (2017) Kuntavaaliehdokkaat 2017. (kyselytutkimusaineisto, embargossa)

Aarnio, Anna-Riikka (Tampereen yliopisto) & Ala-Lahti, Henri (Tampereen yliopisto) & Elonen, Eeva-Kaisa (Tampereen yliopisto) & Hakanpää, Lotta (Tampereen yliopisto) & Ilkka, Sakari (Tampereen yliopisto) & Järvenreuna, Vera (Tampereen yliopisto) & Kantola, Petra (Tampereen yliopisto) & Lehtinen, Sanni (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Laura (Tampereen y…liopisto) & Bäck, Maria (Tampereen yliopisto) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto) & Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto): Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-06-02). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3108</biblCit>

Grönlund, Kimmo & Kestilä-Kekkonen, Elina: Eduskuntavaalitutkimus 2015 [elektroninen aineisto]. FSD3067. Helsinki: TNS Gallup [aineistonkeruu], 2015. Vaalitutkimuskonsortio [tuottaja], 2015. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2016.

Avonius, Marja (Tampereen yliopisto) & Kaunisvaara, Johanna (Tampereen yliopisto) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto) & Koivisto, Tuomas (Tampereen yliopisto) & Leinonen, Nelli (Tampereen yliopisto) & Rantala, Ville (Tampereen yliopisto) & Ruotsalainen, Taru (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Aino (Tampereen yliopisto) & Vahvelainen, Saana (Tampereen yliopisto) & Westinen, Jussi (Åbo Akademi): Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnalliset arvot 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-05-31). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3092