Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Työskentelen tutkijatohtorina Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Väittelin yhteiskuntatieteiden tohtoriksi vuonna 2020. Olen valmistunut filosofian maisteriksi mediakulttuurin maisteriohjelmasta vuonna 2009. Aikaisemmin olen työskennellyt myös toimittajana ja copywriterina.

Työtehtävät

Tällä hetkellä työskentelen tutkijana Kohti datavetoista tuotantoajattelua -hankkeessa (KODA 2023-2025), jossa tarkastellaan dataistumisen vaikutuksia suomalaisten elokuva- ja televisiotuotantojen päätöksentekoprosesseihin ja käsikirjoittamiseen. Tavoitteena on tutkia, millaisena toimijana data näyttäytyy alan tuotantoprosesseissa ja millaisia edellytyksiä datavetoisella tuotantoajattelulla on. Tutkimuksessa kerätään haastatteluaineisto alan eri ammattiryhmiltä ja etnografinen kenttäaineisto kolmen tuotannon suunnittelupalavereista ja kuvauksista. Hanketta rahoittaa Helsingin Sanomain säätiö.

Tutkimustavoitteet

Tutkimustyöni keskeisenä tavoitteena on yhdistää digitaalisen median käytöstä tehdyt empiiriset havainnot yhteiskuntatieteiden ja mediatutkimuksen teoreettisiin nykykeskusteluihin. 

Tutkimuskohteet

Tutkimuskohteitani ovat sosiaalinen media ja verkkokeskustelut, journalismin sisällöt ja mediatyö.

Tutkimusyksikkö

Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET

Tieteenalat

Mediatutkimus, journalismin tutkimus, kulttuurintutkimus

Tutkimusura

Olen työskennellyt tutkijana Tampereen yliopistossa vuodesta 2010 lähtien. Väitöskirjatutkimuksessani ”Prekarisaation tunnemaisema – Vastustavat taktiikat, tunnelmat ja elämänpolitiikka verkon julkisuudessa” (2020) tutkin nimettömästi käytyjen verkkokeskustelujen yhteiskunnallista luonnetta ja merkitystä sekä sosiaalisen median alustojen ja nimettömästi käytettyjen keskustelupalstojen erilaisia toimintalogiikoita. Tarkastelin väitöskirjassani esimerkiksi verkossa ilmeneviä vastustavia taktiikoita, verkkokeskustelujen kautta ilmenevää elämänpolitiikkaa ja radikaalin ajattelun levittämistä sekä yleisen epävakauden, prekarisaation, käsittelyä verkkokeskustelujen intiimissä julkisuudessa. 

Aikaisemmissa projekteissani olen tutkinut muun muassa journalistisen median toimijuutta talouskysymyksissä Flows of Power: Media as Site and Agent of Politics -hankkeessa (Suomen Akatemia 2020-2021), visuaalisuutta verkossa, politiikan verkkojulkisuuksia, journalistista työtä sekä nuorten aikuisten lukemiskäytäntöjä. Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat (2010-2012) Tutkimuksen tulokset julkaistiin Lukemisen tavat -kirjassa sekä erillisessä tutkimusraportissa .

Merkittävimmät julkaisut

Vainikka, Eliisa; Kanner, Antti; Era, Riikka; Harju, Auli; Koivunen, Anu; Seuri, Olli & Mäkelä, Eetu (2020). Kilpailukykyloikasta ruutitynnyriin. Metaforat ja affektiivisuus poliittisen kriisin journalismissa. Media & viestintä 43(4), 247–271. https://doi.org/10.23983/mv.100616

Vainikka, Eliisa (2020). Prekarisaation tunnemaisema – Vastustavat taktiikat, tunnelmat ja elämänpolitiikka verkon julkisuudessa. Akateeminen väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto. Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1637-2

Vainikka, Eliisa (2020). The anti-social network: Precarious life in online conversations of the socially withdrawn. European Journal of Cultural Studies, 23(4), 596–610. https://doi.org/10.1177/1367549418810075

Vainikka, Eliisa (2019). Naisvihan tunneyhteisö: Anonyymisti esitettyä verkkovihaa Ylilaudan ihmissuhdekeskusteluissa. Media & viestintä 42(1), 1–25. https://doi.org/10.23983/mv.80179

Vainikka, Eliisa; Noppari, Elina; Seppänen, Janne (2017). Exploring tactics of public intimacy on Instagram. Participations: journal of audience and reception studies. 14(1), 108–128. 

Herkman, Juha; Vainikka, Eliisa (2012). Lukemisen tavat: lukeminen sosiaalisen median aikakaudella. Tampere: Tampere University Press. 

Kaikki julkaisuni löytyvät Tunicrisistä sekä ORCID:istä 0000-0002-4761-1314.