Hyppää pääsisältöön

Briitta Koskiaho-Cronström

emerita/emeritus
Tampereen yliopisto

Oma esittely

Sosiaalipolitiikan professori emerita, Tampereen yliopisto

Työtehtävät

Tutkimustyö: Viimeisin tutkimus koskee 75 vuotta täyttäneiden selviytymistä kansalaisoikeuksiensa ja -velvollisuuksiensa täyttämisessä. Tutkimusraportti ilmestynyt nettiversiona 2019: Briitta Koskiaho & Erja Saarinen (toim.),Ihan pihalla? Vanhat ihmiset digitaalisen maailman myllerryksessä: neuvonnan, ohjauksen ja asioiden ajamisen järjestäminen.SOSTE ry. Helsinki. www.soste.fi/ihan-pihalla. Samassa osoitteessa myös tutkimuksen tiivistelmä erillisjulkaisuna.

Osaamisalueiden kuvaus

Viimeaikainen tutkimus keskittynyt kotona asuvien vanhojen ihmisten selviytymiseen ja sitä koskevaan uudistustyöhön lähinnä kaupungeissa, kaupunkisuunnitteluun ja asuinympäristöjen muokkaamiseen niin, että tämä selviytyminen olisi sujuvaa.

Toinen aihe koskee ilmastonmuutokseen liittyviä uhkia, jotka liittyvät antibioottiresistenssin ongelmaan koskien kaupunkirakentamista. Työn alla on artikkeli, joka koskee sairaaloiden leikkaustoiminnan ja leikkaussalien ilmastointijärjestelmiä ja näiden suhdetta antibioottiresistenssiongelman laajenemiseen sekä sen seurauksiin: potilaat/henkilökunta.

Sijaisuustieto

tavoitettavissa sähköpostitse: briitta.koskiaho(at)tuni.fi