Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
puhelinnumero0401981076

Oma esittely

Toimin tutkimusympäristöasiantuntijana (Senior scientist) Fotoniikan laboratorioissa, Fysiikan yksikössä. Erikoisosaamistani ovat III-V puolijohdemateriaalit ja komponentit, niiden valmistus sekä karakterisointi. Minulla on myös dosentin arvo puolijohdeteknologoihin liittyen. 

Työtehtävät

Säteilyturvallisuusvastaava (fysiikan yksikön XRD-laitteet, Tampereen mikroskopiakeskuksen mikro-XRF)

Infravastuut ja kontaktihenkilönä toimiminen puolijohdevalmistukseen ja -karakterisointiin liittyvässä infrassa

Tutkimustoiminta optoelektroniikan materiaalien ja komponenttien parissa

Research hubin suunnitteluun osallistuminen erityisesti molekyylisuihkuepitaksian (MBE-) ja puolijohdeanalyysitilojen näkökulmasta

Osaamisalueiden kuvaus

Epitaksiaalisten puolijohdemateriaalien karakterisointimenetelmät (XRD, GIXRD, XRR, PL, DLTS, C-V, heijastus- ja läpäisymittaukset, Hall, mikroskopia, AFM, EQE, L-I-V-T) 

III-V puolijohdeaurinkokennokomponenttien suunnittelu ja karakterisointi (yksiliitos- ja moniliitosaurinkokennot)

Molekyylisuihkuepitaksia (III-V puolijohdemateriaalit ja -rakenteet (mm. laserit, aurinkokennot))

Kvanttirakenteiden semkä optisten pinnoitteiden suunnittelu, valmistus ja karakterisointi 

Uusimmat julkaisut