Hyppää pääsisältöön

Anna Liisa Aho

yliopistonlehtori, Dosentti
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteannaliisa.aho [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401901448

Oma esittely

Olen Anna Liisa Aho, TtT, dosentti ja yliopiston lehtori. Olen työskennellyt Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikössä jo vuodesta 2003 erilaisissa työtoimenkuvissa.  

Olen pitkään tutkinut läheisten suru- ja selviytymisprosessia eri kuolinsyiden ja kulttuurien näkökulmasta sekä kehittänyt surevien selviytymistä edistäviä tuki-interventioita ja arvioinut niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Myös surevien moniammatillinen tukeminen on tutkimukseni fokuksena.

Työtehtävät

Työtehtäväni vaihtelevat opetuksen suhteen jonkinverran, mutta pääosin opetan kandidaatintutkielmien tekemistä systemaattisena katsauksena, laadullisia tutkimusmenetelmiä ja kriisitilanteessa olevien ihmisten haastattelua. 

Työtehtäviini kuuluu myös terveystieteiden opettajaopiskelijoiden opettaminen (Kehittyminen opettajaksi ja kouluttajaksi, Terveydenhuollon koulutuspolitiikka) ja heidän opetusharjoittelun koordinointi. 

Toimin opiskelijoiden hops ohjaajana, Pro gradujen ohjaajana ja väitöskirjatöiden ohjaajana sekä hoitotieteen kansallisen valintakoeryhmän vastuuhenkilönä. 

Osaamisalueiden kuvaus

Terveystieteet ja hoitotiede

Laadulliset tutkimusmenetelmät

Kirjallisuuskatsaukset

Kriisissä olevien ihmisten haastattelu ja muu aineistokeruu

Pedagoginen osaaminen ja koulutus

Luottamustoimet

Neuvottelukunta (Hotus ja JBI-keskus), 2019-

Valtakunnallinen hoitotieteen pääsykoetyöryhmä, 2022-

Thanatos-lehden toimituskunnan jäsen, 2014-

Pääsykoetyöryhmän vastuuhenkilö, 2020-2022

Pohjoismaiden ja Estonian terveysalan korkeakoulujen työryhmä ENNHANCE, 2019-

Surukonferenssin järjestelytoimikunta, 2008-

Arvioitsija tieteellisissä julkaisuissa ja konferenssiesityksissä, 2012-

Merkittävimmät julkaisut

Cavonius D, Roos M, Gillberg G, Billsted E, Aho A L. 2021. Randomized Clinical Trial Comparing Dialogical Family Guidance with Ordinary Clinical Treatment for Families with a Child with Neurodevelopmental Disorder. Advances in Neurodevelopmental Disorders. Open Access, online https://doi.org/10.1007/s41252-021-00230-w

Mäkikomsi M, Terkamo-Moisio A, Kaunonen M, Aho A L. 2021. Consequences of Unexplained Experiences in the Context of Bereavement - Qualitative Analysis. OMEGA - Journal of Death and Dying, 0, 1-15. https://doi.org/10.1177/00302228211053474

Terkamo-Moisio A, Siekkinen M, Aho AL. 2021. Henkirikosten uhrien omaisten kielteiset elämänmuutokset (Negative life changes for relatives of victims of homicides). Hoitotiede / Nursing Science 33 (3), 178-190

Mäki M, Lahti T, Aho A L. 2022. Äitien sosiaaliseen tukeen liittyvät toiveet sikiöperusteisissa raskaudenkeskeytyksissä. Accepted Hoitotiede / Nursing Science

Mäkikomsi M, Terkamo-Moisio A, Kaunonen M & Aho A L. 2021. Unexplained Experiences in the Context of Bereavement – qualitative analysis. Mortality, online 1-17 https://doi.org/10.1080/13576275.2021.1991903

Hussin N A M, Aho A L. 2020. Malaysian bereaved fathers’ experiences after the traumatic death of their child. Bereavement Care 39 (2), 59-68. https://doi.org/10.1080/02682621.2020.1771953

Kritz J & Aho A L. 2020. Vanhempien ammattihenkilöstöltä saama ja toivoma tuki lapsen saattohoidossa (Support that parents need and perceive from their professional staff in childs’ palliative care). Thanatos 9 (1), 6-50

Keskinen N, Kaunonen M & Aho A L. 2019. How Loved Ones Express Grief After the Death of a Child by Sharing Photographs on Facebook. Journal of Loss and Trauma 24 (7), 609-624. https://doi.org/10.1080/15325024.2019.1586186

Tiikkainen L & Aho A L. 2019. Nuoren aikuisen suru vanhemman kuoleman jälkeen (Grief after parental death in young adulthood). Psykologia / Journal of Psychology 54 (3), 164-177

Aho A L, Inki M, Kaunonen M. 2018. Grandmothers' Grief after the Loss of a Grandchild. Mental Health in Family Medicine 14 (1), 676-680

Aho A L, Malmisuo Jaana, Kaunonen Marja. 2018. The effects of peer support on post-traumatic stress reactions in bereaved parents. Scandinavian Journal of Caring Sciences 32, 326-334. https://doi.org/10.1111/scs.12465

Hussin N A M, Guàrdia-Olmos J, Aho A L. 2018. The use of religion in coping with grief among bereaved Malay Muslim parents. Mental Health, Religion & Culture 21 (4), 395-407 https://doi.org/10.1080/13674676.2018.1500531

Hussin N A M, Mohammad T, Azman A, Guàrdia-Olmos J, Aho A L. 2018. The Dynamics of Spousal Relationships After the Loss of a Child Among Bereaved Malay Parents. Interpersonal An International Journal on Personal Relationships 12 (1), 51-67 https://doi.org/10.5964/ijpr.v12i1.288