Henkilöprofiili

Anna Siippainen

tuntiopettaja
Sub unit: Kasvatustieteet |
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Oma esittely

Toimin tutkijana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa CHILDCARE-hankkeessa, jossa tarkastellaan tasa-arvon kysymyksiä lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä (2015-2021). Väitöskirjassani tarkastelin lasten ja aikuisten välisiä suhteita hallinnan näkökulmasta vuoropäiväkodissa. Kiinnostukseni kohteina ovat suomalainen varhaiskasvatusjärjestelmä ja varhaiskasvatuksen politiikat sekä hallinnan ja tasa-arvon kysymykset.

Opetan muun muassa tutkimusmenetelmiä, varhaiskasvatuksen ammatillisia opintoja ja ohjaan opinnäytetöitä sekä suomeksi että englanniksi.