Hyppää pääsisältöön

Anna Salomaa

apurahatutkija, post doc -tutkimus

Oma esittely

Joulukuussa 2023 jatkoin 2019 aloitetussa Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessani Ympäristötiedon ja politiikan rajapintaorganisaatiot totuuden jälkeisenä aikana. Kevään 2024 vierailen Saksassa hankkeeni puitteissa (Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ). Työskentelin Suomen Akatemian rahoittamassa LONGRISK-hankkeessa 2021-2022 Turo-Kimmo Lehtosen tutkimusryhmässä ja 2023 tammikuusta alkaen samassa hankkeessa Helsingin yliopistossa.

Taustani on poikkitieteellisessä yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa ja ekologiassa. Tutkimuskiinnostuksenkohteisiini kuuluu erityisesti, kuinka luontoa koskeva tieto voi edistää kestävyysmurrosta. Olen tutkinut mm. tiedon ja politiikan rajapintaa luonnonsuojelussa, tieteen ja politiikan rajapintaorganisaatioita, varautumista sosio-ekologisiin kriiseihin sekä kestävyyssiirtymää/-murrosta. Tutkimukseni yhteistyötahoina on usein käytännön toimijoita.

Projektit

Tieteenalat

yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus

Merkittävimmät julkaisut

Salomaa A. & Arponen A. 2023. The role of the Red Lists of Ecosystems in leveraging sustainability changes in Finland – perceptions of the assessors. Ecosystems and People, 19:1.

Arponen A. & Salomaa A. 2023. Transformative potential of conservation actions. Biodiversity and Conservation.

Soininen N., Juhola S., Kahiluoto H., Korhonen-Kurki K. & Salomaa A. 2022. Kestävyyden muutosteoriat. Kirjassa Halonen T., Korhonen-Kurki K, Niemelä J. & Pietikäinen J. (toim.) Kestävyyden avaimet - Kestävyystieteen keinoin ihmisen ja luonnon yhteiseloon. Gaudeamus.

Salomaa A. & Juhola S. 2020. How to assess sustainability transformations: a review. Global Sustainability 3, e24, 1–12.  

Paloniemi R., Hujala T., Rantala S., Harlio A., Salomaa A., Primmer E., Pynnönen S., Arponen A. 2018. Integrating Social and Ecological Knowledge for Targeting Voluntary Biodiversity Conservation. Conservation Letters 11(1):1-10. 

Salomaa A., Paloniemi R., Kotiaho J.S., Kettunen M., Apostolopoulou E. & Cent J. 2017. Can green infrastructure help to conserve biodiversity? Environment and Planning C: Politics and Space 35(2): 265–288.