Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

FT (suomen kieli, Tampereen yliopisto 2024), tutkijatohtori projektissa Globalizing construction work and local language practices.

Tutkin kielen käyttöä ja oppimista käsillä tehtävän toiminnan konteksteissa, kuten kokkaus- ja viljelyvuorovaikutuksessa sekä rakennustyömailla. Tarkastelen erityisesti kehollis-visuaalisten ja materiaalisten resurssien roolia yhteisymmärryksen ylläpitämisessä ja kielen oppimisessa.

Osaamisalueiden kuvaus

suomi toisena kielenä, multimodaalinen keskustelunanalyysi

Merkittävimmät julkaisut

Jokipohja, Anna-Kaisa (2024). Kädet, keho, kieli. Yhteisymmärryksen multimodaalinen jäsentyminen ja kielen oppimisen hetket kokkaus- ja viljelyvuorovaikutuksessa. Tampereen yliopiston väitöskirjat 951. Tampereen yliopisto. 

Jokipohja, Anna-Kaisa (2023). Toisen kielen käyttäjä oppimistaan ohjaamassa. Projektina suomen kielen oppiminen kotouttavassa kaupunkiviljelytoiminnassa. Puhe ja Kieli 43 (4).

Jokipohja, Anna-Kaisa (2023). Demonstrating and checking understanding – Bodily-visual resources in action formation and ascription. Journal of Pragmatics. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.03.018

Jokipohja, Anna-Kaisa & Lilja, Niina (2022). Depictive hand gestures as candidate understandings. Research on Language and Social Interaction. https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/08351813.2022.2067425?needAccess=true 

Jokipohja, Anna-Kaisa (2022). Kieltä kokkauksen lomassa. Aloittelevien suomen kielen käyttäjien sanastokysymykset. Teoksessa Niina Lilja, Laura Eilola, Anna-Kaisa Jokipohja & Terhi Tapaninen (toim.), Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa. Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Tampere: Vastapaino. 

Lilja, Niina & Eilola, Laura & Jokipohja Anna-Kaisa & Tapaninen, Terhi (toim.) (2022). Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa – suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Tampere: Vastapaino.