Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

FM (suomen kieli, Tampereen yliopisto 2017), väitöskirjatutkija projektissa Arjen vuorovaikutusta muotoilemassa.

Tutkin aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen käyttöä ja oppimista arjen vuorovaikutustilanteissa. Lähestyn kielenkäyttöä ja oppimista aloittelevien kielenkäyttäjien esittämien kysymysten kautta. Tarkastelen erityisesti kehollisten ja materiaalisten resurssien roolia oppimisprosessissa.

Väitöstutkimukseni aineisto on Pirkanmaan Marttojen Active Refugees in the Community -hankkeesta.

Osaamisalueiden kuvaus

suomi toisena kielenä, multimodaalinen keskustelunanalyysi

Merkittävimmät julkaisut

Jokipohja, Anna-Kaisa (2023). Demonstrating and checking understanding – Bodily-visual resources in action formation and ascription. Journal of Pragmatics. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.03.018

Jokipohja, Anna-Kaisa & Lilja, Niina (2022). Depictive hand gestures as candidate understandings. Research on Language and Social Interaction. https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/08351813.2022.2067425?needAccess=true 

Jokipohja, Anna-Kaisa (2022). Kieltä kokkauksen lomassa. Aloittelevien suomen kielen käyttäjien sanastokysymykset. Teoksessa Niina Lilja, Laura Eilola, Anna-Kaisa Jokipohja & Terhi Tapaninen (toim.), Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa. Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Tampere: Vastapaino. 

Lilja, Niina & Eilola, Laura & Jokipohja Anna-Kaisa & Tapaninen, Terhi (toim.) (2022). Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa – suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Tampere: Vastapaino. 

Jokipohja, Anna-Kaisa (2017). Eleet osana suggestopedista S2-luokkahuonevuorovaikutusta. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden yksikkö. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201707072177