Hyppää pääsisältöön

Visual Studies Lab kokoaa visuaalisuuden tutkijat

Julkaistu 10.6.2019
Tampereen yliopisto
Visual studies lab Unsplash
Tampereen yliopistoon on perustettu uusi tutkimusryhmittymä visuaalisuuden ja visuaalisen kulttuurin tutkimukseen. Visual Studies Lab kokoaa yhteen visuaalisuuteen liittyviä tutkimusprojekteja ja pyrkii rakentamaan monitieteistä ja yliopistojen välistä tutkimusyhteistyötä.

Visuaalisuutta tutkitaan Visual Studies Labissa yhteiskuntatieteellisistä ja humanistisista lähtökohdista, yhteistyössä luonnontieteellisten ja teknistieteellisten kollegojen kanssa.

VSL:n tutkimusprojektit ovat Suomen Akatemian ja Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamia, vertaisarvioituja hankkeita, joita vetävät professorit Asko Lehmuskallio, Eeva Luhtakallio ja Janne Seppänen. Hankkeet keskittyvät niin sanottuun digitaalisten kasvojen problematiikkaan, valvonnan normalisoitumiseen, valokuvan digitaalisuuden mukanaan tuomiin kysymyksiin, sekä poliittiseen osallistumiseen kuvien avulla.

– Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen merkitys on ilmeistä, kun pohditaan voiko kuvaan luottaa, tai kun mietitään, miten kuvan parissa työskentelevät ammattilaiset tekevät päätöksiä siitä millaisia kameroita he kehittävät, minkälaisia näyttöjä tarvitaan, tai mitä kuvasisältöjä jaetaan. Entä miten kuvilla argumentoidaan ja millaista politiikkaa erityisesti nuoret niiden avulla tekevät? Ja mitkä yhteiskunnalliset toimijat kaipaavat näkymättömyyttä haavoittuvuutensa vuoksi, Asko Lehmuskallio kertoo.

– Kaikkea tätä, ja paljon muutakin tutkitaan Tampereen yliopistolla Visual Studies Labin alle kerätyissä projekteissa, jotka lähestyvät kuvaa ja visuaalisuutta useimmiten monitieteisesti, Janne Seppänen jatkaa.

Kuvaan ja visuaalisuuteen törmätään usein niin yhteiskuntatieteellisillä, humanistisilla kuin teknisillä aloilla.

– Itse asiassa kuva on hyvä keino avata keskustelua eri tieteenalojen välille. Kuvan problematiikka yhdistää vaikkapa digitaalisen teknologian, sosiaalisten merkitysten ja usein myös taiteen tutkimuksen estetiikan kysymyksiä, Lehmuskallio ja Seppänen kertovat.

VSL:n hankkeiden vetäjät ovat alojensa tunnustettuja ammattilaisia sosiologian, viestintätieteiden ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen piiristä. Janne Seppänen on tunnettu visuaalisen kulttuurin tutkija ja johtanut useita visuaalisuuteen liittyviä tutkimuskonsortioita. Eeva Luhtakallio on kansainvälisesti tunnustettu poliittisen sosiologian tutkija, joka siirtyessään Helsingin yliopiston sosiologian professoriksi vuoden 2020 alussa laajentaa VSL:n toiminnan yliopistojen väliseksi yhteistyöksi. Asko Lehmuskallio puolestaan toimii kansainvälisen visuaalisen kulttuurin tutkimuksen verkoston puheenjohtajana ja Berliinin Humboldt-yliopistossa Rudolf Arnheim -kutsuprofessorina.

Lisätiedot:
Asko Lehmuskallio, Tampereen yliopisto, puh. 050 318 7013, asko.lehmuskallio [at] tuni.fi

Janne Seppänen, Tampereen yliopisto, puh. 040 737 7320, janne.seppanen [at] tuni.fi  
Eeva Luhtakallio, Tampereen yliopisto, puh. 040 503 1573, eeva.luhtakallio [at] tuni.fi

Kuva: Unsplash