Hyppää pääsisältöön

Virkeä viisivuotias – TAMKjournal kertoo yleistajuisesti ammattikorkeakoulun arjesta

Julkaistu 10.8.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAMKjournal_Liisa MarttilaLehden päätoimittajuus siirtyi Liisa Marttilalle vuonna 2020. Marttila kuvaa työtään innostavaksi, sillä TAMKjournal on toimituskunnallekin ”ikkuna TAMKilaiseen osaamiseen”. Kuvassa vasemmalla TAMKjournalin entinen päätoimittaja Jouni Tuomi.
TAMKjournal-verkkolehti tarjoaa ikkunan Tampereen ammattikorkeakoulun moniulotteiseen toimintaan: koulutukseen, tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin. Kirjoittajille lehti toimii myös kirjoittamisen oppimisympäristönä.

TAMKjournal on toiminut ammattikorkeakoulun toiminnasta kertovana julkaisukanavana viiden vuoden ajan. Lehti on yhdessä paketissa kaksi verkkolehteä: suomen- ja englanninkielinen lehti. Molemmilla lehdillä on oma sisältönsä.

Merkittävä 150 suomenkielisen julkaistun artikkelin rajapyykki saavutettiin keväällä 2020 Mika Boedekerin, Pia Hautamäen ja Sini Jokiniemen Business-to-Business-myynnin kehityskulkuja esittelevällä artikkelilla. Journalista löytyy myös kymmeniä  englanninkielisiä artikkeleita. Verkkolehden sisältö päivittyy jatkuvasti uusilla sisällöillä.

Yleistajuisesti ammattiyhteisölle
 

TAMKjournalin päätoimittaja, KT, erikoissuunnittelija Liisa Marttila kertoo lehden tarjoavan ammatillisia ja yleistajuisia artikkeleita ammattiyhteisölle. Kirjoittajia ovat TAMKin henkilöstö, TKI-hankkeita tai opinnäytetöitä tehneet opiskelijat ohjaajineen sekä erilaisten kehittämishankkeiden ja projektien vetäjät, yhteistyökumppanit ja sidosryhmien edustajat.

–TAMKjournal on ikkuna TAMKilaiseen osaamiseen. Keskeisimmät teemat ovat TAMKin osaamisalueisiin liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, opetus sekä muu TAMKin kehittäminen, Marttila kertoo.

– Omaa työtä ja opetusta kehitetään ammattikorkeakoulussa erittäin paljon, siksi myös kirjoittajien aiheet käsittelevät usein opettajan työn kehittämistä. Painopisteemme TAMKjournalissa on erilainen kuin vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä. Suurin osa artikkeleista liittyy pedagogisiin ratkaisuihin tai muuttuneeseen työhön, Marttila kertoo.

Marttila kertoo ilahtuvansa vielä viiden vuoden jälkeenkin siitä, kuinka hienoja juttuja ammattikorkeakoulussa tehdään monella eri toimialalla.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin mukaan julkaisujen määrä vaikuttaa myös ammattikorkeakoulun rahoitukseen.

– Koska perusrahoituksesta kaksi prosenttia tulee julkaisuista, ne ovat tärkeitä myös siitä näkökulmasta, Marttila toteaa.

Oppimisympäristö kirjoittajille

Oma verkkolehti on nähty TAMKissa alusta saakka yhteisöllisyyttä lisäävänä mahdollisuutena, joka palvelee niin julkaisu- kuin oppimisympäristönä. Lehden muotoutuminen sekä sisällöltään että toimintatavoiltaan nykyisen kaltaiseksi on julkaisutoimikunnan ja kirjoittajien yhteistyön ja jatkuvan neuvottelun tulos.

Perinteisestä verkkolehdestä TAMKjournal eroaa siinä, että sen toimituskunta käyttää kirjoittajien sparraukseen tarvittaessa runsaastikin aikaa. Toimituskunta on viiden vuoden ajan hionut julkaisuprosessia siten, että kirjoittajien vaihteleviin tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman joustavasti ja yksilöllisesti. Kirjoitussparrauksen yhdistäminen verkkojulkaisemiseen on myös kirjoittajien kokemusten perusteella osoittautunut toimivaksi ja tuottanut hyviä tuloksia.

Kirjoittajasparrausta ei Marttilan tietojen mukaan TAMKin lisäksi ole missään muussa ammattikorkeakoulussa sidottu verkkolehteen.

­­­– Meidät voi tilata vaikka viereen istumaan ja keskustelemaan kirjoittamisprosessista. Kokemuksestani tiedän, että kirjoittaminen sujuu sitä helpommin, mitä enemmän sitä tekee. Ihmisten kanssa keskustelu on meille toimituskunnan jäsenillekin antoisaa. Ideoiden kehittely yhdessä on osoittautunut hedelmälliseksi, Marttila sanoo.

Jutut rohkeasti somejakoon


Oman asiantuntijuuden jakaminen muille on asiantuntijayhteisöissä Marttilan mukaan tärkeää – usein se kuitenkin kirjoittajilta unohtuu tai jää vähäiseksi.

– Kannustamme kirjoittajia jakamaan omia artikkeleitaan esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla omissa verkostoissaan. Olemme tehneet sen takia juttujen jakamisen somessa helpoksi. Liian vaatimaton ei kannata olla. Mikäli juttu ei ole missään esillä, sitten sitä ei ainakaan löydetä. Kannustan rohkeuteen, Marttila sanoo.

Yliopettaja Jouni Tuomi toimi verkkolehden päätoimittajana sen ensimetreiltä aina vuoden 2019 loppuun saakka. Tällä hetkellä TAMKjournalin toimituskuntaan kuuluvat Liisa Marttilan lisäksi Tuula Isosuo, Eija Lähteenmäki ja Kirsi Saarinen.


Mikä TAMKjournal? http://tamkjournal.tamk.fi/
 

TAMKjournal on open access -lehti, joka nostaa esiin Tampereen ammattikorkeakoulun toimintaa ja osaamista. Keskeisimmät teemat ovat TAMKin osaamisalueisiin liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, opetus sekä muu TAMKin kehittäminen. Julkaisuissa pyritään korkeaan laatuun ja yhteiskunnalliseen hyödynnettävyyteen.

Teksti: Arja Hautala
Kuva: TAMKjournal