Hyppää pääsisältöön

Ville Kivimäki sai humanistipalkinnon

Julkaistu 21.10.2020
Tampereen yliopisto
Ville Kivimäki
Historiantutkija Ville Kivimäki Tampereen yliopistosta on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2020 humanistipalkinnon.

Palkinto myönnetään vuosittain uransa alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä mainetta saavuttaneelle humanistisen alan tutkijalle. Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Kivimäki on yliopistotutkija ja Suomen historian dosentti Tampereen yliopistossa. Hän toimii ”Eletty kansakunta” -tutkimusryhmän johtajana Suomen Akatemian kokemuksen historian huippuyksikössä, jossa Kivimäen oma tutkimus käsittelee kansakunnan ja väkivaltakokemusten suhdetta.

Kivimäki on tutkinut erityisesti toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa sekä sodastapaluun problematiikkaa 1940- ja 1950-luvuilla. Väitöskirjassaan Battled Nerves (Åbo Akademi 2013) hän käsitteli suomalaissotilaiden traumaattisia kokemuksia, selviytymiskeinoja ja sotapsykiatriaa toisen maailmansodan aikana. Väitöskirjan suomenkielinen versio Murtuneet mielet: Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945 voitti vuoden 2013 Tieto-Finlandian.

Suomen Akatemian rahoittamassa kolmivuotisessa tutkijatohtorihankkeessa ”Trauma ennen traumaa” (2016–19) hän on tutkinut posttraumaattisen stressin ilmentymiä suomalaisveteraanien keskuudessa välittöminä sodanjälkeisinä vuosina.

Kivimäki johtaa Tampereella myös Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa ”Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa” -tutkimushanketta sekä pohjoismaista NOS-HS-workshophanketta ”Historical Trauma Studies”. Hän on mukana Historiallisen Aikakauskirjan sekä Palgrave Studies in the History of Experience -julkaisusarjan toimituskunnissa.

– Hain opiskelemaan historiaa nimenomaan ryhtyäkseni tutkijaksi. Parhaita puolia tutkijan työssä on ilman muuta se, että voi seurata omaa kiinnostustaan ja mielikuvitustaan siinä, mitä tutkii ja mihin uusiin suuntiin tutkimus vie. Innostun siitä, kun näen kekseliäitä tapoja käyttää uudenlaisia aineistoja ja menetelmiä menneisyyden tarkasteluun, Kivimäki kertoo.

– Itselleni inspiroivaa on löytää uusi yhteyksiä eri tieteenalojen väliltä, tällä hetkellä muun muassa yhdessä historian, traumatutkimuksen, terveystieteiden, narratologian ja koneoppimisen kanssa. Tiedemaailmasta välittyy joskus kuva pelkkänä keskinäisenä kilpailuna, mutta ainakin itse olen kohdannut paljon enemmän yhdessä tekemistä ja kollegiaalisuutta.