Hyppää pääsisältöön

Verotutkimuksen huippuyksikössä tutkitaan julkisen talouden vuotokohtia

Julkaistu 15.9.2022
Tampereen yliopisto
Piiretty kuva putkistosta, jossa on keltaisia, sinisiä, harmaita ja mustia putkia.
Verotutkimuksen huippuyksikkö FIT tuottaa luotettavaa tietoa vero- ja tulonsiirtojärjestelmän suunnittelun tueksi. Yksikössä tutkitaan, miten verotus ja sääntely vaikuttavat yksilöihin, yritystoimintaan ja laajemmin yhteiskuntaan sekä miten yksilöt ja yritykset tekevät taloudellisia päätöksiä. 

Uusilla verkkosivuilla kuvataan julkisen talouden kehikkoa putkistona, jossa veroilla kerättyjä varoja siirretään julkisten palveluiden ja tulonsiirtojen rahoitukseen. Toisinaan putkisto ei ole hyvin suunniteltu vaan siinä esiintyy ”vuotoja”, jotka käytännössä ilmenevät verotuksen aiheuttamina muutoksina ihmisten taloudellisessa toimeliaisuudessa.

Piiretty putkisto, jossa on sanoja kuten koulutus, sosiaaliturva, terveydenhuolto sekä keltaisia ympyröitä putkistossa.
Veroilla kerättyjen varojen siirtoa julkisten palveluiden ja tulonsiirtojen rahoitukseen voidaan kuvata putkistona.

Huippuyksikön avajaistilaisuudessa vieraillut professori Joel Slemrod on ollut keskeinen tutkija verotutkimuksen tarkastelukohteiden laajentamisessa veroprosenteista kohti systeemisempää näkökulmaa, jota putkistovertaus havainnollistaa. Tällöin tarkastellaan muun muassa veronmaksajien käyttäytymistä, verovälttelyä, veronkiertoa ja verohallinnon toimintaa sekä verotukseen liittyvää sääntelyä ja rajoituksia. Huippuyksikön omaksumassa kehyksessä järjestelmän eri osat ja monimutkaisuus saattavat aikaansaada odottamattomia seurauksia ja yhteisvaikutuksia. Näin voidaan löytää uusia ja yllättäviä kohteita, joissa tehottomuuksia esiintyy ja toisaalta arvioida, mihin verorahoja on perusteltua ja tehokasta käyttää.

Huippuyksikön tutkimukseen voi perehtyä uusilla verkkosivuilla osoitteessa: www.verotutkimus.fi. Sivustolla esiteltävät tutkimustulokset palvelevat tutkimusyhteisön ohella päätöksentekijöitä, mediaa ja kaikkia, jotka haluavat ymmärtää ja tarkastella verojärjestelmän toimivuutta.

‒ Verotuksessa ja siten verotutkimuksessa on kyse hirveän suurista rahasummista ja ihmisten hyvinvoinnista. Huippuyksikössä haluamme ymmärtää, miten verot ja muut julkisen vallan toimet vaikuttavat: mitä hyötyä ja haittaa julkisen sektorin toiminnasta on, kertoo huippuyksikön johtaja Kaisa Kotakorpi.

‒ Samalla me tutkijoina voimme muuttaa maailmaa, kun saamme uusia tutkimustuloksia siitä, mitkä toimet parhaiten edistäisivät ihmisten hyvinvointia.

Projektipäällikkö Marjukka Hourunranta kuvaa ekonomisti-putkiasentajien tehtäväksi löytää järjestelmän vuotokohdat ja niihin ratkaisuja.

‒ Verkkosivut tarjoavat tiivistä ja suomenkielistä tutkimustietoa ilman, että lukija joutuu käymään läpi laajoja englanninkielisitä tutkimusartikkeleita. Erityisesti toivomme päätöksentekijöiden ja toimittajien löytävän sivuston pariin, Hourunranta sanoo.

Kirjoitusarja antaa luotettavaa tietoa verotuksesta

Verkkosivustolla julkaistava FIT-kirjoitussarja on suunnattu nimenomaan tiedon käyttäjille.

‒ Luotettavaa tietoa tarvitaan disinformaation ajassa entistä enemmän paitsi päätöstenteon tueksi myös mediassa kansalaisten ymmärryksen lisäämiseksi, sanoo kirjoitussarjan päätoimittaja, tutkimusprofessori Tuomas Kosonen VATTista.

Ensimmäinen artikkeli Taloustieteen näkökulmia talouspoliittiseen keskusteluun esittelee kirjoitussarjan idean. Kirjoitus selventää, mitä taloustiede itseasiassa on, erottelee taloustieteen ja talouspolitiikan toisistaan sekä esittelee, miten taloustieteellisestä näkökulmasta olisi hyötyä käytännön talouspolitiikassa.

Syksyn mittaan kirjoitussarjassa julkaistaan teemanumeroita mm. yritysverotuksesta, liikenteen päästöjen vähentämiseksi tehtävien toimien välttämättömyydestä sekä verotuksen ja maastamuuton välisestä yhteydestä.

Verotutkimuksen huippuyksikkö FIT on Tampereen yliopiston, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT:n ja Helsingin yliopiston muodostama konsortio, joka on valittu Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaan 2022–2029.