Tutkimus

Verotutkimuksen huippuyksikkö tuottaa uutta tietoa verotuksesta ja tulonsiirroista

viitekuvassa lompakon reunaa ja seteleitä ja kolikoita
Suomen Akatemia on valinnut Tampereen yliopiston johtaman verotutkimuksen konsortion huippuyksikköohjelmaansa. Huippuyksikön tavoitteena on tuottaa uutta tietoa verotuksesta ja tulonsiirroista. Tutkimuksen tulokset voivat vaikuttaa olennaisesti yhteiskuntapoliittisiin suosituksiin verojärjestelmää suunniteltaessa. Huippuyksikössä ovat mukana myös Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT sekä Helsingin yliopisto.

Suomen Akatemian rahoittamat huippuyksiköt ovat tutkimusyhteisöjä, jotka ovat saavuttamassa tai jo saavuttaneet oman alansa kansainvälisen parhaimmiston. Huippuyksikkökausi on kokonaisuudessaan kahdeksan vuoden pituinen.

Huippuyksikön, CoE on Tax Systems Research-konsortion, tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva verotuksen ja sosiaaliturvan vaikutuksista ja siitä, miten ne vaikuttavat kokonaishyvinvoinnin jakautumiseen. Suomessa kerätään verotuloja noin 100 miljardia euroa vuodessa.

— Koska modernit hyvinvointivaltiot keräävät niin suuren osan kansantuotteesta verotuloina, verojärjestelmä vaikuttaa merkittävästi talouden toimintaan ja ihmisten elämään, toteaa huippuyksikön johtaja, professori Kaisa Kotakorpi Tampereen yliopistosta.

— Verotusta voidaan käyttää myös ympäristö- ja terveysongelmien ratkaisussa sekä oikeudenmukaisen tulonjaon saavuttamisessa.

Huippuyksikössä tutkitaan näitä verotuksen osa-alueita monipuolisesti hyödyntämällä muun muassa laajoja rekisteriaineistoja, kyselyaineistoja ja satunnaiskokeita sekä muodostamalla uutta teoriaa.

— Tutkimusohjelma haastaa aiempia käsityksiä verotuksen vaikutuksista yritysten ja yksityisten veronmaksajien toimintaan ja sen tulokset voivat vaikuttaa olennaisella tavalla hyvää verojärjestelmää koskeviin yhteiskuntapoliittisiin suosituksiin, Kotakorpi toteaa.

Tutkimus tehdään yhteistyönä suomalaisten korkeatasoista taloustieteellistä verotutkimusta tekevien instituutioiden kesken ja muiden alan kansainvälisten huippututkijoiden kanssa. Huippuyksikön osahankkeita johtavat tutkimusprofessori Tuomas Kosonen (VATT),professori Jarkko Harju (Tampereen yliopisto ja VATT) ja professori Jukka Pirttilä (Helsingin yliopisto ja VATT).  Hankkeessa on mukana useita yhteistyökumppaneita, Suomesta erityisesti Palkansaajien tutkimuslaitos.

Kuva: Jonne Renvall

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset