Hyppää pääsisältöön

Venäjällä ja Kazakstanissa otettu askeleita kohti kestävää jätehuoltoa

Julkaistu 25.8.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
EduEnvi kaatopaikka
Elintason nousu on tuonut uusia vaatimuksia sekä jätehuollon järjestämiselle että alan koulutukselle Venäjällä ja Kazakstanissa. Kun jätemäärä kasvaa, tarvitaan paitsi asennemuutosta myös keinoja tiedon ja osaamisen jakamiseen. TAMKin vetämä kolmivuotinen hanke on onnistunut edistämään näitä paikallisissa korkeakouluissa.

Tampereen ammattikorkeakoulu on kolmen viime vuoden ajan vahvistanut kestävän jätehuollon osaamista korkeakoulutuksen avulla Venäjällä ja Kazakstanissa. Molemmissa maissa tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa tehokkaan jätehuollon sekä materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla.

Keskityimme vahvistamaan venäläisten ja kazakstanilaisten partneriyliopistojen valmiuksia järjestää kestävän jätehuollon yliopistotasoisia opintoja verkkoympäristössä, kertoo Enchancing Competences of Sustainable Waste Management in Russian and Kazakh HEIs (EduEnvi) -hanketta vetänyt projektipäällikkö Ella Kallio TAMKista.

Hankkeen tueksi Tampereen ammattikorkeakoulu teetti aiheesta esiselvityksen, ja alkuvaiheessa toteutetuissa sidosryhmätapaamisissa Venäjällä ja Kazakstanissa kerättiin arvokasta tietoa.

Vaikuttavuutta yliopistotasoisen koulutuksen avulla

EduEnvi-hankkeen tavoitteena oli rakentaa pysyvää ratkaisua alan koulutuksen järjestämiseen: korkeatasoista kestävän jätehuollon koulutusta ja paikallisten yliopistojen tukemista maisterikoulutuksen opintojaksojen kehittelyssä. Nyt koulutusta on annettu ja opetussuunnitelmatyöllä tuotu asioita venäläisten ja kazakstanilaisten partneriyliopistojen korkeakouluopiskelijoiden saataville.

Koulutusten ja työpajojen avulla syntyi hankkeen aikana kahdeksan moduulia ja 20 opintojaksoa, jotka käsittelevät kestävän jätehuollon järjestämisen kysymyksiä laaja-alaisesti. Opintojaksojen pilotteihin osallistui vuosina 2019-2020 yhteensä noin 160 opiskelijaa.

Projektiryhmä EduEnvi
TAMKin iskuryhmä jätehuollon kansainvälisessä koulutushankkeessa: (vas.) Julia Sergeeva, suunnittelija, Pedagogiset ratkaisut, Eveliina Asikainen, lehtori, Pedagogiset ratkaisut, ja Ella Kallio, projektipäällikkö, TKI-palvelut.

Tarpeeksi haastavien tehtävien ja materiaalien avulla opiskelijat saavat valmiuksia toimia kehittäjinä ja asiantuntijoina työelämän haasteissa, toteaa lehtori Eveliina Asikainen TAMKista.

Myös paikallisille opettajille projektista on ollut hyötyä, sillä se on saanut opettajat näkemään itsensä ympäristökasvattajina.

Olemme haastaneet kumppaniyliopistoja miettimään uudestaan käsityksiään jätepolitiikasta ja niistä kompetensseista, joita opiskelijoilla pitäisi olla toimiessaan tällä alalla, kertoo Ella Kallio.

Muutoksissa tarvitaan yhteistyötä

Yliopistotasoisen koulutuksen lisäksi hankkeessa tuettiin työelämäyhteistyön rakentamista.Mukana olleet yliopistot ovatkin löytäneet jätehuollon alalla toimivia yritysyhteistyökumppaneita, kunnallisia toimijoita sekä yhdistyksiä, joiden kanssa on tarkoitus jatkaa yhteiskehittämistä hankkeen päättyessä.

Vaikka EduEnvi ei muuta Venäjän ja Kazakstanin jätehuollon tilaa yhdessä yössä tai edes yhdessä vuosikymmenessä, olemme tuoneet ajatteluun muutosta. Kierrätyksen, jätevalistuksen ja ympäristökasvatuksen teemat ovat vahvistuneet projektiin osallistuneissa partneriyliopistoissa, toteaa Eveliina Asikainen.

Vuonna 2017 alkaneessa, laajassa projektissa oli mukana 9 yliopistoa Venäjältä ja Kazakstanista, partneriyliopistot Tanskasta ja Espanjasta sekä muita yhteistyökumppaneita. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoitus tuli Euroopan unionin Erasmus+ Capasity Building in Higher Education -ohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on tukea kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä.

 

Lisätietoa:

Tampereen ammattikorkeakoulu

Ella Kallio, projektipäällikkö, TKI-palvelut, ella.kallio@tuni.fi

Eveliina Asikainen, lehtori, Pedagogiset ratkaisut, eveliina.asikainen [at] tuni.fi

UAS Journal 2/2020: Kohti kestävää jätehuoltoa Venäjällä ja Kazakstanissa

 

Kuvat: hankkeen arkisto, Saara Lehtonen