Hyppää pääsisältöön

VAX-TRUST -tutkimus etsii keinoja rokote-epäröinnin kohtaamiseen

Julkaistu 23.3.2021
Tampereen yliopisto
viitekuvassa rokoteampulli ja ruisku
Terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia kohdata rokotteita epäröiviä asiakkaita aletaan tutkia Suomessa ja kuudessa muussa Euroopan maassa. Rokote-epäröinnin kohtaaminen Euroopassa (VAX-TRUST) tuottaa terveysalan ammattilaisille ajantasaista tietoa rokote-epäröinnistä heidän omalla alueellaan, kansallisesti ja eurooppalaisesti vertaillen. Ammattilaisille tarjotaan myös tukea ja vertaistukea, jotta he osaisivat rakentaa luottamuksellisen suhteen rokotteita epäileviin.

- Rokote-epäröinnin kohtaamisen pulmissa ei ole kyse siitä, että terveysalan ammattilaiset olisivat tehneet virheitä tai että heillä ei olisi riittävästi rokotteita koskevaa tietämystä. Ammattilaiset ovat korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, mutta he tarvitsevat tukea, sanoo hankkeen vastuullinen tutkija Pia Vuolanto Tampereen yliopistosta.

Tampereen yliopisto koordinoi VAX-TRUSTia, jota rahoitetaan Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimusrahoituksen puiteohjelmasta. Hanke toteutetaan Suomen lisäksi Belgiassa, Puolassa, Tšekissä, Italiassa, Portugalissa ja Iso-Britanniassa.

Tutkimusta varten kerätään tietoa kyselyaineistoista, mediamateriaalista, haastatteluista ja vastaanottotilanteiden havainnoinneista.

Siitä lähtien kun rokotteita on kehitetty, osa kansalaisista on epäillyt rokotteiden merkitystä, turvallisuutta ja tehokkuutta terveyden hoitamisessa. Vaikka kyselytutkimusten mukaan yli 95 prosenttia suomalaisista suhtautuu myönteisesti rokotuksiin, osa kansalaisista kyseenalaistaa rokotteiden tarpeen eikä halua rokotteita itselleen tai lapsilleen. Rokotteita epäröivät henkilöt voivat olla hyvin perillä rokotteista ja niiden mahdollisista haittavaikutuksista.

Terveysalan ammattilaisilla on haasteita rakentaa luottamuksellisia suhteita näihin asiakkaisiin. Ammattilaisten tulee osata kohdata rokotteita epäröiviä ihmisiä, jotta ihmiset voivat tehdä omat terveyttä koskevat valintansa. Ammattilaisten pitää myös pystyä vastaamaan rokotteita epäröivien kysymyksiin ja huoliin.

- Olennaista terveydenhuollossa ei ole ihmisten käännyttäminen, vaan rokotteita epäröivien kuunteleminen ja heidän kysymyksiinsä vastaaminen, että he tulisivat kohdatuiksi. Näin voi syntyä luottamusta, Vuolanto painottaa.

Terveydenhuollon ammattilaiset saattavat itsekin epäröidä rokotteiden ottamista. Tämä on tullut Suomessa esiin varsinkin tartuntatautilain vuoden 2018 muutoksen jälkeen. Laki velvoittaa työnantajat huolehtimaan henkilöstön rokotussuojasta.

- Jotkut ammattilaiset ovat kokeneet, että heidät pakotetaan ottamaan rokotteita ja että heidän itsemääräämisoikeuteensa on kajottu. Tutkimushankkeemme pyrkii ottamaan huomioon ammattilaisten omat huolet ja kysymykset rokotteisiin liittyen, sanoo Vuolanto.

VAX-TRUST on osa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TaSTIn tutkimustoimintaa. Hankkeen 2,97 miljoonan euron rahoituksesta Tampereen yliopiston osuus on 559 000 euroa. Suomesta mukana on myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätietoja:
Dosentti Pia Vuolanto, pia.vuolanto [at] tuni.fi

 

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 23.3.2021

Kuva: Jonne Renvall