Hyppää pääsisältöön

Valtakunnallista koulutusyhteistyötä kone-, energia- ja meritekniikan yritysten kanssa

Julkaistu 5.10.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
PoraKONE-hanke
Neljän ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö antoi näköalapaikan verkko-opetuksen kehittämiseen insinöörikoulutuksessa, sanovat PoraKONE-hanketta TAMKissa vetäneet Mika Nikander (vasemmalla) ja Sami Hämäläinen.
Kun koronakriisi sulki keväällä oppilaitoksia ja työpaikkoja, tuli verkossa tehtävästä etäopiskelusta uusi normaali. Verkko-oppimisesta haettiin ratkaisuja teollisuuden työvoiman osaamistarpeiden nopeisiin muutoksiin insinöörialoilla jo ennen kuin pandemiasta oli tietoakaan.

– Projektisykleissä elävässä teollisuudessa mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen tulee olla tarjolla joustavasti silloin, kun sille on tarve ja kun sille on aikaa, vahvistaa Elomatic Oy:n Tampereen toimiston johtaja, Teemu Launis.

Opiskellako erikoislujien terästen hitsausta Oulussa, meritekniikkaa Turussa, digitaalisen tuotetiedon hyödyntämistä ja cleantechiä pääkaupunkiseudulla vai digitalisoituvaa teollisuustaloutta Tampereella – tai sittenkin kaikkea osana omaa insinöörintutkintoa tai osaamisen päivittämistä joustavasti milloin ja missä vain?

Neljän ammattikorkeakoulun yhteinen PoraKONE-hanke kehitti teollisuuden tarpeisiin rakennetut, valtakunnalliset koulutukset. Lähtökohtana hankkeelle oli teollisuuden nopea rakennemuutos ja osaamisen nopea vanheneminen, joihin haluttiin löytää uudenlaisia ratkaisuja.

Valtakunnallista koulutusyhteistyötä teollisuuden tarpeisiin

– Se, että opiskelija voi suorittaa kurssin silloin, kun itselle sopii ja omaan tahtiin, tulee jatkossa entistäkin tärkeämmäksi ja viime kevään tapahtumat vain alleviivaavat tätä kehitystä, toteavat PoraKONE-hanketta Tampereen ammattikorkeakoulussa vetäneet projektipäällikkö Mika Nikander ja lehtori Sami Hämäläinen Teollisuusteknologia-yksiköstä.

Jokainen neljästä ammattikorkeakoulusta vastasi oman erityisosaamisalueensa mukaisista koulutusmoduuleista.

– Hankkeessa toteutettiin kone-, energia- ja meritekniikan yritysten tarpeisiin viisi 15 opintopisteen koulutusmoduulia, jotka ovat suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumattomasti, kertoo hanketta sen käynnistyessä vuonna 2018 TAMKissa vetänyt Hämäläinen.

Digitaalisuusharjoituksia käytännön tasolla

Esimerkki erityisen hyvän vastaanoton saaneesta kurssista on TAMKin Digiharjoituksia-kurssi, jonka tavoitteena on konkretisoida opiskelijoille mitä digitaalisuus teollisuudessa tänä päivänä käytännössä tarkoittaa.

– Kyllähän moni IoT-termin tietää, mutta jos kysytään, mitä esineiden internet ihan konkreettisesti tarkoittaa, on tietäjien joukko jo paljon harvalukuisempi. Tällä kurssilla halusimme luoda matalan kynnyksen kokeiluja, jotka antava opiskelijoille mahdollisuuden tutustua IoT:hen käytännönläheisesti, taustoittaa Hämäläinen.

Kaikki kurssit ovat hankkeen päätyttyäkin saatavilla valtakunnallisen, ammattikorkeakoulujen verkko-opintojaksot yhteen kokoavan CampusOnline-palvelun kautta, https://campusonline.fi  

Yritysyhteistyö tärkeässä roolissa

Vaikka PoraKONE-hanke oli ajasta ja paikasta riippumattomine opintomoduuleineen koronakeväänä ajankohtaistakin ajankohtaisempi, teki korona myös hallaa hankkeelle. Osaa suunnitelluista yrityspiloteista ei kokoontumisrajoitusten vuoksi voitu toteuttaa. Yritysten panos oli kuitenkin hankkeessa tärkeä, olihan tavoitteena luoda koulutuksia, jotka vastaavat teollisuuden muuttuviin osaamistarpeisiin. Muun muassa Elomaticin Launis oli mukana hankkeessa ja hankkeen ohjausryhmässä alusta lähtien. Hän peräänkuuluttaakin lisää yrityksiä mukaan hankeyhteistyöhön.

– Sain mahdollisuuden tuoda esiin juuri niitä tarpeita, joita meillä yrityksenä on ja pääsin kehittämään kurssitarjontaa, joka tarjoaa ratkaisuja juuri niihin, summaa Launis omia kokemuksiaan hankkeesta.

 

PoraKONE-hanke on 6Aika ESR-rahoituksella toteutettu Hämeen ELY-keskuksen rahoittama hanke. Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina olivat Tampereen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu. Hanke käynnistyi 1.1.2018 ja se päättyi 30.6.2020.

 

Lisätiedot: Mika Nikander, projektipäällikkö, Teollisuusteknologia, Tampereen ammattikorkeakoulu, mika.nikander [at] tuni.fi (mika[dot]nikander[at]tuni[dot]fi)

 

Teksti: Helena Pekkarinen

Kuvat: Saara Lehtonen. Teemu Launiksen kuva: Suomen Passivalokuvaamo Osakeyhtiö