Hyppää pääsisältöön

PoraKONE

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.1.2018–30.6.2020

Projektin tavoitteena on kehittää uudenlainen malli vastaamaan insinöörien nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Hankkeessa kehitettyä toimintamallia sovelletaan pilottikoulutuksissa kone-, energia-, ja meritekniikan yritysten tarpeisiin.

Tavoite ja tehtävät

Nopeat muutokset elinkeinoelämän työvoimatarpeessa ja osaamisen vanheneminen ovat tunnistettuja ongelmia työmarkkinoilla. 6Aika PoraKONE-hankkeessa kehitetään uudenlainen tapa vastata nopeasti insinöörien muuttuviin osaamistarpeisiin. Siinä syntyy 6Aika-alueen korkeakoulujen välisen yhteistyön malli, joka voidaan laajentaa koko Suomeen. Hankkeeseen liittyy myös uudenlainen malli digitaaliseen toimintatapaan yritysten kanssa. Koneala on valittu nopean kokeilun kohteeksi, koska siinä osaavan työvoiman tarve on suuri lähitulevaisuudessa. Kohteena olevan verkoston kärkiyrityksinä on valtakunnallisestikin merkittäviä yrityksiä, joiden koko vaihtelee start up -yrityksistä suuryrityksiin.

PoraKONE-hankkeen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Jo pelkästään hankkeen pilottikoulutuksiin osallistuu 250 insinööriopiskelijaa. Täsmäkouluttamalla insinöörejä nopeasti kasvualoille minimoidaan työttömyysajat. Aloitus ja eteneminen koulutuksissa ovat opiskelijan kannalta joustavia.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Mika Nikander
mika.nikander [at] tuni.fi