Hyppää pääsisältöön

Uutuuskirja tutkii työelämän rajoja ja rajattomuutta

Julkaistu 14.5.2020
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kansikuva Boundaries of working life
Työn luonne muuttuu jatkuvasti, mutta viime vuosina työelämän muutokset ovat voineet tuntua ennennäkemättömän voimakkailta. Työmarkkinat ovat olleet valtavan paineen alla nopean teknologisen muutoksen, globalisaation, sääntelyn purkamisen, yksityistämisen, laajan muuttoliikkeen ja talouskriisien vuoksi. Uudessa kokoomateoksessa Shaping and re-shaping the boundaries of working life valotetaan työelämän muutosta niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Kirjoittajat yhdistävät historiallisia katsauksia, teoreettista pohdintaa, kvantitatiivista analyysiä ja etnografista kenttätyötä monitieteiseksi ja ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Shaping and re-shaping the boundaries of working life tarjoaa kokonaiskuvan muuttuvista työmarkkinarakenteista sekä ihmisten arkielämään vaikuttavista tekijöistä. Teoksessa selvitetään myös, kuinka instituutioita, ideoita ja politiikkaa voidaan hyödyntää vaihtoehtoisten tulevaisuudennäkymien tavoittelussa.

Kirjan luvut keskittyvät neljään pääteemaan, jotka ovat elämänkulku ja sukupuoli työmarkkinoilla, työ ja muuttoliike, uudet työskentelymuodot sekä työelämään vaikuttamisen mahdollisuudet ja politiikat.

Kirja kokoaa yhteen kansainvälisen tutkijaryhmän, joka on vaikuttanut Tampereen yliopiston Työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen tutkijakoulu LabourNetissä. Professori Pertti Koistisen johdolla LabourNet koulutti menestyksekkäästi uuden työelämätutkijoiden sukupolven. Kirjan luvut kirjoitettiin ja koottiin tutkijakoulun lopetettua toimintansa vuonna 2015. Teoksen ovat toimittaneet Eläketurvakeskuksessa erikoistutkijana työskentelevä Aart-Jan Riekhoff ja YTT Nicol Foulkes Savinetti Kööpenhaminan yliopistosta.

Tampere University Pressin kustantama kirja on avoimesti saatavilla Trepo-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.

Nicol Foulkes Savinetti & Aart-Jan Riekhoff (eds): Shaping and re-shaping the boundaries of working life. Tampere University Press, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-020-5

 

Lisätietoja kirjan toimittajilta:

Nicol Foulkes Savinetti
nicolsavinetti @ gmail.com

Aart-Jan Riekhoff
arie.riekhoff @ etk.fi


Lisätietoja Tampere University Pressin julkaisutoiminnasta:
tup @ tuni.fi
Tampere University Press