Hyppää pääsisältöön

Uutta tutkimustietoa koronaviruksen ja poikkeusolojen vaikutuksesta päivystyskäynteihin

Julkaistu 16.12.2020
Tampereen yliopisto
kaavioita poikkeusolojen vaikutuksista potilasmääriin eri kiireellisyysluokissaPoikkeusolojen vaikutus potilasmääriin eri kiireellisyysluokissa. Vaalean harmaa alue = poikkeuslain voimassaoloaika, tumman harmaa alue = vuosien 2018 ja 2019 vaihteluväli, harmaa katkoviiva = vuosien 2018 ja 2019 keskiarvo, musta viiva = vuosi 2020. Varianssia on vähennetty 20 vrk liukuvalla ikkunalla. Lähde:https://doi.org/10.1186/s12873-020-00392-1
Kevään poikkeusolot vähensivät päivystyspotilaiden käyntimääriä Kanta-Hämeen Keskussairaalassa noin neljänneksellä. Huomattavin muutos tapahtui ei-kiireellisiksi luokitelluissa käynneissä, jotka lähes puolittuivat.

Tampereen yliopiston ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tutkijat selvittivät koronaviruksen ja kevään poikkeusolojen vaikutusta päivystyskäyntien määrään ja laatuun. Tutkimuksessa hyödynnettiin ensimmäisenä Euroopassa New Yorkin yliopistossa kehitettyä NYU-EDA -algoritmia, joka on validoitu menetelmä päivystyskäyntien kiireellisyyden, hoidon tarpeen ja ehkäistävyyden arviointiin.

- Löydöksemme ovat linjassa aiempien SARS- ja MERS-epidemioiden vaikutusalueella raportoitujen muutosten kanssa. Kiireettömät käynnit vähenivät huomattavasti, mutta huolestuttavaa on, että myös vakavista, kiireellisistä syistä johtuvia käyntejä näyttää jääneen toteutumatta, toteaa väitöskirjatutkija Jalmari Tuominen.

Tutkimuksessa hyödynnettiin päivystysten käyntimäärien ennustamiseksi kerättyä aineistoa.

- Päivystyskäyntien määrän vähenemisestä puhuttiin keväällä ympäri maailmaa, mutta aiheesta oli hyvin vähän dataa. Meillä on käynnissä hanke, jossa rakennetaan ennustemallia päivystyskäyntien määrälle ja pystyimme näin kuvaamaan muutokset yksityiskohtaisesti, lääketieteen tohtori Antti Roine kertoo.


Tutkimus: Tuominen, J., Hällberg, V., Oksala, N. et al. NYU-EDA in modelling the effect of COVID-19 on patient volumes in a Finnish emergency department. BMC Emerg Med 20, 97 (2020).
https://doi.org/10.1186/s12873-020-00392-1

Lisätietoja:
LL Jalmari Tuominen, jalmari.tuominen [at] tuni.fi