Hyppää pääsisältöön

Uusia osaajia palvelualojen yrityksiin restonomin monimuotokoulutuksesta

Julkaistu 17.2.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sami Salonen_TAMK
Lehtori Sami Salosen mukaan monimuoto-opinnot ovat mahdollisia hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa oleville.
Palveluala kärsii työvoimapulasta. Tampereen ammattikorkeakoulun restonomin monimuotokoulutus tarjoaa yrityksille edullisen keinon saada koulutuksen kautta osaavia esihenkilöitä ja asiantuntijoita. Jo yrityksissä oleville työntekijöille koulutus tuo pitovoimaa jatkaa yrityksen palveluksessa. Suomenkieliseen restonomikoulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa 15.–30.3.2023.

Pulaa on kaikenlaisista osaajista ravitsemisalalla ja muissa palveluissa. 

 – Erityisesti keittiöhenkilökunnalle on suuri tarve. Se on asettanut suuria haasteita lähiesihenkilöille, TAMKin restonomikoulutuksessa opettava lehtori Sami Salonen kertoo. 

Pahimmillaan yritykset ovat joutuneet supistamaan liiketoimintaansa henkilökuntavajeen vuoksi. Työvoimapula on kuormittanut Salosen mukaan jäljellä olevia työntekijöitä. 

Salonen näkee eräänä ratkaisuna yritysten työvoimapulaan yhteistyön TAMKin restonomikoulutuksen kanssa. Restonomin monimuotokoulutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kouluttaa uusia osaavia esihenkilöitä ja asiantuntijoita sekä sitouttaa jo olemassa olevaa henkilökuntaansa yritykseen. 

Oppimistehtävät yrityksen tarpeisiin 

Restonomit sijoittuvat matkailu- ja ravitsemispalvelualan sekä puhtauspalvelualan monipuolisiin esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin. Opinnot antavat eväitä laajaan liiketoiminnan suunnitteluun, johtamiseen sekä kehittämiseen. Restonomiopinnoissa kehitytään paitsi lähiesihenkilötehtäviin myös työyhteisön kehittämiseen sekä työnohjaukseen. 

Monimuoto-opinnoissa on kontaktiopetusta vain kerran kuukaudessa. Opinnoista suurin osa on verkko-opetusta sekä itsenäisiä suoritettavia tai tiimitehtäviä. Yrityksiltä toivotaan joustavuutta lähipäiviin osallistumisessa. 

– Opiskelijan sitoutumista lisää ja opintojen sujumista helpottaa, kun hän saa käyttää työaikaansa lähipäiviin kerran kuussa. Opiskelija voi tehdä oppimistehtäviä suoraan yrityksen tarpeisiin kiinteässä yhteistyössä työnantajan kanssa. Sitoutuminen työantajaan syvenee, kun työntekijä saa tukea kouluttautumiseensa. Opintojen aikana kehittyvät opiskelijan esihenkilötaidot sekä organisaatiotaidot, jotka parantavat edellytyksiä työyhteisön kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen. 

TAMKin restonomikoulutuksessa on tehty myös muunlaista yhteistyötä useiden yritysten kanssa. 

– Olemme tehneet yhteistyötä muun muassa Pirkanmaan Osuuskaupan ja Palmian kanssa. Tuotekehitystyötä on tehty esimerkiksi Apetitin ja Kymppi Maukkaat -yrityksen kanssa. Opiskelijat ovat myös työllistyneet näiden yhteistyöprojektien kautta toimeksiantajayrityksiin.

Yrityksillä on mahdollisuus tarjota TAMKin opiskelijoille työ- ja harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöaiheita. 

Opintoja mahdollisuus räätälöidä 

Restonomin monimuotokoulutus sopii henkilöille, joilla on jo jokin aikaisempi perustutkinto ja mielellään myös kokemusta asiakaspalvelusta sekä alan muuta työkokemusta. 

– Monimuotokoulutuksessa on paljon mahdollisuuksia opintojen henkilökohtaiseen räätälöintiin. Opintoja on mahdollista painottaa ravintolapalveluihin tai puhdistuspalveluihin. Painotuksia on mahdollista tehdä myös ”ristiin”, jolloin omaa ammattiosaamistaan voi laajentaa eri osa-alueille.  

Kontaktiopetusta on noin yhden viikonlopun ajan kuukaudessa, joten opinnot on mahdollista suorittaa kohtuullisella vaivalla, vaikka asuinpaikka olisi kauempanakin.  

– Täsmäopiskelu voi olla riittävää yrityksen tiettyä akuuttia tarvetta ajatellen. Tutkintotavoitteinen opiskelu antaa kuitenkin laaja-alaiset ja monipuoliset edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä on mielestäni olennaista erityisesti restonomien monipuolisissa työtehtävissä.

Salosen mukaan yritykset voivat myös hyödyntää ”restonomititteleitä” esimerkiksi myyntineuvottelutilanteissa, jolloin he viestivät asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sitä, kuinka osaavia ja asiantuntevia esihenkilöitä tai asiantuntijoita heillä on. 

– Restonomin tutkinto voi olla myös yksi yrityksen arvoista. Esimerkiksi Tampereen Voimia kannustaa henkilökuntaansa sekä restonomin AMK-tutkintoihin että ylempiin AMK-tutkintoihin, Salonen lisää.
  

Tutustu palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelman monimuotototeutukseen 

  

Teksti: Arja Hautala

Kuva: Saara Lehtonen