Hyppää pääsisältöön

Uusi verkkokirja LUMA-tiedekasvatuksesta innostaa luonnontieteiden ja tekniikan pariin

Julkaistu 14.10.2020
Tampereen korkeakouluyhteisö
Tiedekerhossa opitaan matematiikkaa, luonnontietieteitä ja teknologiaa kokeilemalla.LUMA-tiedekasvatustoiminta edistää matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamista sekä innostaa uusia oppijoita alan pariin mm. tiedekerhojen avulla.
Miten innostaa nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun? Kuinka tukea nykyisiä ja tulevia alan opettajia heidän tärkeässä työssään? Tuore verkkokirja vastaa kysymyksiin tuomalla esiin kansallisen ja kansainvälisen LUMA-tiedekasvatuksen parhaita ratkaisuja ja toimintamalleja kestävään tulevaisuuteen.

Korkeatasoinen osaaminen on yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti kestävän tulevaisuuden avaintekijä. LUMA-tiedekasvatustoimintaa kuvaavan verkkokirjan tavoite on edistää matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamista sekä innostaa uusia oppijoita alan pariin.

Syyskuun lopussa julkaistun verkkokirjan suunnitteluun ja tekemiseen osallistui kaikkiaan noin sata asiantuntijaa LUMA-keskus Suomi -verkostosta, johon kuuluu 11 yliopistoa ja 13 LUMA-keskusta sekä lukuisia yhteistyötahoja.

Kirja esittelee LUMA-verkoston osallistujien ja toimijoiden kokemuksia tiedekasvatuksesta, parhaita ratkaisuja ja toimintamalleja, kansainvälistä yhteistyötä ja yhteisöllistä oppimista sekä verkoston toimintakulttuuria. Verkoston toiminta ulottuu varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Kirja julkaistaan syksyn aikana verkossa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Juniversity ja LUMATE-keskus vahvasti mukana tiedekasvatustyössä

Tampereen yliopistosta kirjan kirjoittamiseen osallistuivat Juniversityn asiantuntijat Laura Salkonen ja Eeva Mäkelä sekä Tampereen LUMATE-keskuksen johtaja Riikka Lahtinen. Juniversity toimii osana Tampereen yliopistoa tarjoten tiedettä ja toimintaa lapsille ja nuorille. Tampereen LUMATE-keskuksen laadukas ja vakiintunut työ tiedeaktiviteettien parissa hyödynnetään myös Juniversityn toiminnassa.

Tampereen LUMATE-toiminta on ollut vahvasti mukana LUMA-keskus Suomi -verkostossa alusta alkaen innostaen satoja lapsia ja nuoria vuosittain luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian erilaisten aktiviteettien pariin sekä tukien näiden aineiden opetusta. Meillä Tampereella yhteistyö elinkeinoelämän sidosryhmien ja Tampereen kaupungin kanssa on ollut hedelmällistä alusta lähtien, kertoo Riikka Lahtinen.

LUMA-keskustoimintaa on systemaattisesti kehitetty yliopistotasolla Suomessa vuodesta 2003 lähtien, ja kansallinen verkosto aloitti toimintansa vuonna 2013. Yhteisöllisen ja tutkimusperustaisen verkoston toiminta perustuu tutkimukseen ja vahvaan vuorovaikutukseen tiedeyhteisön ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Verkoston yliopistot keskuksineen ovat sitoutuneet opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan valtakunnalliseen tehtävään.

Lataa verkkokirja

Lue lisää LUMA-keskus Suomen verkkosivuilta

Lisätiedot:

Riikka Lahtinen
puh. 040 198 1111
riikka.lahtinen [at] tuni.fi
 

Kuva: Mika Kanerva