Hyppää pääsisältöön

Uusi HEX-käsikirja kehittää kokemuksen historian tutkimusta

Julkaistu 12.12.2022
Tampereen yliopisto
Hiekkaa, jossa jalanjälkiä ja teksti HEX.
Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) uusi verkkojulkaisu aloitti syksyllä kolmella artikkelilla. Kyseessä on vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu, jonka artikkelit käsittelevät kokemuksen historiaa näkökulmana menneisyyteen ja laajemmin tutkimusalana. Uutta HEX-käsikirjaa julkaistaan verkossa.

The Digital Handbook of the History of Experience on vertaisarvioitu tieteellinen verkkojulkaisu, jonka tarkoitus on kehittää kokemuksen historian käsitteistöä, metodologiaa ja tuoda uusia näkökulmia tutkimusaiheisiin.

Käsikirja tarjoaa nopean julkaisuväylän tieteellisesti laadukkaille avauksille tutkimusalan käsitteistä ja metodologiasta. Verkossa julkaistaan myös lyhyitä case-tutkimuksia. Käsikirja tähtää napakoihin teksteihin.

– Julkaisun on tarkoitus – nimensä mukaisesti – toimia käsikirjatyyppisesti, niin että kokemuksen teeman pariin haluavat tutkijat pääsevät nopeasti perille ydinkäsitteistä. Teemme samalla nähtäväksi huippuyksikön käsitetyötä eli käsitteiden määrittelyä, kertoo HEXin yliopistotutkija Sari Katajala-Peltomaa.

– Korostamme keskustelua ja kehittämistyötä käsitteiden ja metodologian saralla. Teksteille voi kirjoittaa kommenttiartikkeleita, jolloin käsitetyö etenee, tutkijatohtori Mikko Kemppainen lisää.

Käsikirjan toimituskuntaan kuuluvat Katajala-Peltomaan ja Kemppaisen lisäksi Johanna Annola, Reetta Eiranen ja Rob Boddice.

Vertaisarvioituja avauksia tutkimusalalta

Englanninkielinen julkaisu sisältää kolme kirjoituskategoriaa: käsitteet ja teoreettiset lähestymistavat, metodologia sekä tapaustutkimukset ja lähdeanalyysi. 

Julkaisualusta etsii kirjoittajikseen kaikkia kokemuksen historiasta kiinnostuneita. Vertaisarvioijina toimivat huippuyksikön tutkijat ja yhteistyökumppanit. Artikkelien julkaisusta päättää toimituskunta.

HEX-käsikirjassa on julkaistu syys-lokakuussa kolme ensimmäistä artikkelia, joiden tekijöinä ovat Minna Harjula ja Heikki Kokko, Rob Boddice sekä Sari Katajala-Peltomaa ja Raisa Toivo. Seuraavat artikkelit julkaistaan marras-joulukuussa. Toimituskunta tähtää kuukausittaisiin julkaisuihin.

Huippuyksikkö tutkii kokemuksen historiaa. Tutkimus kohdistuu kolmeen yhteiskunnalliseen ilmiöön, jotka ovat eletty usko, eletty kansakunta ja eletty hyvinvointivaltio. Nimitykset korostavat sitä, miten sosiaaliset rakenteet ja instituutiot syntyvät kokemuksellisessa toiminnassa.

Kokemuksen historian huippuyksikkö kuuluu Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan vuosina 2018–2025 ja toimii Tampereen yliopistossa.

Digital Handbook of the History of Experience

Twitter: @HexHandbook 

HEX | Academy of Finland Centre of Excellence in the History of Experiences