Hyppää pääsisältöön

Uusi Erasmus+ CBHE-projekti Ukrainan kanssa vieraan kielen opetuksen digitalisoinnista

Julkaistu 22.11.2023
Tampereen yliopisto
open hand painted in yellow and blue
Tammikuussa 2024 alkaa kolmevuotinen Erasmus+ -ohjelman korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishanke: Modernisation of university education programmes in foreign languages by integrating information technologies (DigiFLEd), hanketta koordinoi Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan Kielten yksikkö.

Erasmus+ -ohjelman korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeet (Erasmus+ Capacity Building in Higher Education) tukevat EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä. 

DigiFLEd-projekti keskittyy rakentamaan kapasiteettia Ukrainan yliopistoissa modernisoimalla ja digitalisoimalla 24 vieraan kielen opetussuunnitelmaa. Nykyisten geopoliittisten haasteiden kontekstissa Ukrainan saavutettavan digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen on olennaista. DigiFLEd pyrkii varmistamaan koulutusprosessien jatkuvuuden ja joustavuuden säilyttäen näin Ukrainan inhimillistä pääomaa tulevaisuutta varten.

Kohderyhminä ovat vieraan kielen opiskelijat, yliopistojen opetushenkilöstö ja koulujen opettajat. Projektista hyötyvien henkilöiden määrä on noin 1400.

Projektin aloitus on  30. tammikuuta - 1. helmikuuta 2024 Tampereella. Projektissa toteutetaan mm. Ukrainan tiimien "benchmarking"-vierailut EU-kumppaniyliopistoihin, Train-the-Trainers -kurssit, sekä kehitetään kursseja Ukrainan yliopistojen kanssa yhteistyössä ja perustetaan virtuaalisten resurssikeskusten verkosto.

DigiFLEd-konsortio edustaa verkostoa, johon kuuluu kolme yliopistoa EU:sta  ja seitsemän ukrainalaista yliopistoa. Yliopistot on listattu englanninkielisessä uutisessa.

Korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeiden (Capacity Building in Higher Education) toimintojen ja tulosten hyödyttävät kumppanimaiden korkeakouluja ja korkeakoulutuksen järjestelmiä. Kapasiteetinvahvistamishankkeet tukevat korkeakoulutuksen relevanssia, laatua, nykyaikaistamista ja reagointikykyä esimerkiksi talouden globalisaatioon ja kasvavaan eriarvoistumiseen. Kapasiteetinvahvistamishankkeiden tavoitteena on parantaa kumppanimaiden korkeakoulujen hallintoa, johtamista ja innovointivalmiuksia, edistää kansainvälistymistä ja modernisoida koulutusjärjestelmiä. Samalla hankkeet edistävät myös alueellista ja alueiden välistä yhteistyötä. Toiminto edistää myös Euroopan komission yleisiä painopisteitä kuten vihreää kehitystä, digitalisaatiota, kestävää kasvua, rauhaa ja turvallisuutta.  

 

Lisätietoja:

Kathleen Moore, Projektipäällikkö

Yulia Shumilova, Projektipäällikkö

 

 

Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

Eu Cofunded -logo