Hyppää pääsisältöön

Uudessa geo-opetuslaboratoriossa opitaan kokeilemalla

Julkaistu 10.9.2019
Tampereen korkeakouluyhteisö
Geo-opetuslaboratorion avajaiset
Uusi geotekniikan opetuslaboratorio löytyy Rakennustalon L-siivestä. Avajaisia vietettiin syyskuun alussa.
Hervannan kampuksen Rakennustaloon avattiin syyskuun alussa uusi geotekniikan opetuslaboratorio, jossa opiskelijat pääsevät oppimaan tekemällä ja hyödyntämään omia harjoituksiaan läpi opiskeluajan. Uusi laboratorio tukee myös Geola-tutkimuslaboratorion toimintaa.

– Uudessa laboratoriossa tullaan kuluvan vuoden syksystä alkaen järjestämään käytännössä kaikki maa- ja kiviaineksiin liittyvät laboratorioharjoitukset sekä Tampereen yliopiston että TAMKin opiskelijoille, kertoo Maria Penttilä rakennetun ympäristön tiedekunnasta.

Penttilä on ollut mukana suunnittelemassa laboratoriota käyttäjän näkökulmasta. Uudet tilat on suunniteltu nimenomaan oppimisympäristöksi, kun aiemmin on työskennelty opiskelijoiden kanssa huomattavasti rajatummin varsinaisessa tutkimuslaboratoriossa.

– Nyt tiloja voidaan käyttää ensisijaisesti opetuksen lähtökohdista. Ajatuksena on, että opiskelija saa työskentelystä ja tuloksista yhtenäisen kokonaiskuvan. Esimerkiksi opiskelijan itse geotekniikan perusteet -kurssilla mittaamaa tulosta voisi käyttää opintojen edetessä vaikkapa laskentakurssilla pohjarakenteiden suunnittelussa, Penttilä kertoo. 

Uudessa laboratoriossa on keskeisessä osassa tekemällä oppiminen, ja myös oppimisen monikanavaisuus korostuu.

– Konkreettiset maa- ja kiviaineksiin liittyvät tutkimukset havainnollistavat eri maalajien rakennettavuuteen vaikuttavia ominaisuuksia ja helpottavat maa- ja kiviaineksiin liittyvien ilmiöiden ymmärtämistä. Tila antaa mahdollisuuden myös vertaisoppimiseen, kun eri työvaiheissa olevat opiskelijat voivat jakaa osaamistaan. Vaikka laboratoriossa työskentelee samaan aikaan useita pienryhmiä, on yksittäisen ryhmän aikaisempaa helpompi edetä omaan tahtiin, kun esimerkiksi opetusvideoita voi seurata jokaisella työpisteellä erikseen, Penttilä sanoo.

Täydentää myös Geola-tutkimuslaboratoriota

Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa on uuden opetuslaboratorion lisäksi käytössä myös paljon muita laboratoriotiloja. Varsinaisessa maa-, pohja ja ratarakenteiden tutkimuslaboratorio Geolassa tutkitaan muun muassa mineraalisten rakennusmateriaalien teknisiä ominaisuuksia.

– Tutkimustarve on kansallisesti suuri, koska jokaisen rakennushankkeen olosuhteet ovat yksilölliset, ja oleelliset tekniset ominaisuudet riippuvat aina rakenteen käyttötarkoituksesta. Ympäristöministeriö on laajentanut jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia maarakentamisessa vuonna 2018 uudistuneella MARA-asetuksella. Sen myötä myös uusiomateriaalien käyttö ja tutkimustarve on lisääntynyt, Maria Penttilä kertoo.

Opetuslaboratorio antaa mahdollisuuden tutkimustoiminnan kapasiteetin laajentamiselle tarvittaessa, pääpaino tilojen käytössä on kuitenkin opetuksessa. Lisäksi tulevaisuudessa esimerkiksi opiskelijoiden itse tuottama materiaali, kuten esimerkiksi opetusvideot maaperän ilmiöiden mallintamisesta, on nyt mahdollisia toteuttaa omissa muunneltavissa tiloissa.

Tila on lukuvuoden aikana kovassa käytössä, pelkästään syyslukukauden aikana tiloja käyttää noin 120–150 opiskelijaa viikoittain. Uudet, pelkästään infrapuolen opintoihin suunnitellut tilat mahdollistavat myös yritysyhteistyön uudella tasolla.

– Opiskelijat eivät vielä opintojensa alussa osaa hahmottaa, minkälaisia urapolkuja infra-alalla on tarjolla. Näiden näkyväksi tekemiseen olisi nyt hyvät mahdollisuudet pysyvien omien tilojen ansiosta.

Lisätietoja: Maria Penttilä, puh. 040 1981880 maria.penttila [at] tuni.fi