Hyppää pääsisältöön

Työterveyshuollon palvelujen suurkuluttajuus lisää sairauspoissaolojen riskiä myös seuraavina vuosina

Julkaistu 1.3.2019
Tampereen yliopisto
sairaalasänky
Työterveyshuollon sairaanhoidon suurkuluttajuus lisää todennäköisyyttä pitkiin sairauspoissaoloihin. Palveluita paljon käyttävien todennäköisyys sairauspoissaoloihin on korkea vielä kaksi vuotta työterveyshuollossa käyntien vähenemisen jälkeen. Mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet aiheuttavat suuremman osan pitkistä sairauspoissaoloista palveluita paljon käyttävillä kuin muilla työterveyshuollon potilailla.

Tulokset ilmenevät tutkimuksesta, joka perustuu Pihlajalinna Työterveyden potilaskertomusaineistoon vuosilta 2014–2016. Tutkimuksessa palveluiden suurkuluttajiksi määriteltiin 10 prosenttia palveluita eniten käyttäneistä potilaista (vähintään kahdeksan käyntiä vuodessa). Tutkimuksessa verrattiin vain vuoden 2014 ja tutkimusjakson kaikkien kolmen vuoden aikana runsaasti palveluita käyttäviä potilaita muihin työterveyshuollon kävijöihin. Koko tutkimusaineisto koostui lähes kuudestakymmenestä tuhannesta potilaasta, joista pysyviä suurkuluttajia oli 0,9 prosenttia ja satunnaisia suurkuluttajia 4,1 prosenttia. Kolmena tutkimusvuonna pysyvillä suurkuluttajilla oli keskimäärin 140 sairauspoissaolopäivää.

Terveyspalveluiden runsasta käyttöä on tutkittu niin Suomessa kuin ulkomaillakin viime vuosina, koska suurkuluttajat käyttävät huomattavan osan terveydenhuollon resursseista.

- Nyt tehty tutkimus osoittaa, että sekä satunnaisilla että pysyvillä suurkuluttajilla on muita työterveyshuollon potilaita suurempi riski jäädä pitkälle sairauspoissaolojaksolle, toteaa tutkija Tiia Reho Tampereen yliopistosta.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluita runsaasti käyttävät potilaat pitäisi tunnistaa vastaanotoilla, erityisesti heidän kärsiessään tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista ja mielenterveyden häiriöistä. Suurkuluttajien ohjaus kuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävien toimenpiteiden pariin tulisi varmistaa ja etsiä työkykyä tukevia ratkaisuja jo ennen kuin pitkiä sairauspoissaolojaksoja kertyy.

Tampereen yliopiston, Pihlajalinnan ja Työterveys Wellamon yhteishanke Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi oli osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja STM:n koordinoimaa hanketta Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit (2015-2018).

Julkaisu:
Tiia Reho, Salla Atkins, Nina Talola, Markku Sumanen, Mervi Viljamaa, Jukka Uitti. Occasional and persistent frequent attenders and sickness absences – a longitudinal study. BMJ Open https://bmjopen.bmj.com/content/9/2/e024980.full

Lisätiedot: https://research.uta.fi/ttavain/
Tutkija Tiia Reho, puh. 050 451 2123, tiia.reho [at] tuni.fi, tiia.reho [at] pihlajalinna.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 28.2.2019