Hyppää pääsisältöön

Tutkimuskeskus Terra päivitti strategiansa

Julkaistu 12.2.2021
Tampereen yliopisto
Tutkimusryhmä Terran missio. Perustehtävämme – miksi olemme olemassa. Edistämme korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen keinoin toimivan, turvallisen ja kestävän elinympäristön toteutumista. Kehitämme elinkaaritaloudellisia infrarakenteita tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tutkimme uusien materiaalien käyttöä, uudistamme rakenteiden mitoitus- ja korjausmenetelmiä sekä edistämme digitaalisen toimintatapojen ja kestävän kehityksen periaatteiden soveltamista infraomaisuuden hallinnassa.
Tuoreessa strategiapäivityksessä kirjattu missio ”Edistämme korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen keinoin toimivan, turvallisen ja kestävän elinympäristön toteutumista” kiteyttää kesän 2020 alussa toimintansa virallisesti aloittaneen Tutkimuskeskus Terran toiminta-ajatuksen.

Tampereen yliopiston maa-, pohja- ja ratarakenteiden alueen tutkimukseen ja koulutukseen liittyvät, sinällään jo pitkän perinteen omaavat toiminnot profiloitiin viime kesän alussa Tutkimuskeskus Terraksi. Tässä yhteydessä oli luontevaa pysähtyä hetkeksi pohtimaan tutkimuskeskukseen kuuluvien neljän tutkimusryhmän – TerraGeo, TerraRoad, TerraRail ja TerraDigi – sekä näitä tukevien laboratorio- ja mittaustoimintojen (GeoLa) roolia ja toiminnan tarkoitusta. Näin käynnistyi syksyn 2020 aikana toteutettu strategian päivitysprosessi, jonka sparraajaksi Terra sai kokeneen yritysvalmentajan, rakennusneuvos Jaakko Heikkilän, TTKK:n alumnin rakennustekniikan koulutuksen ensimmäiseltä vuosikurssilta. 

Strategiaprosessiin sisältyi Heikkilän tekemä infra-alan keskeisiä toimijatahoja edustaneiden korkean tason asiantuntijoiden haastattelukierros, joukko Terran toimintaympäristön muutoksia ja haasteita pohdiskelleita ennakkotehtäviä sekä kolme syksyn aikana pidettyä tutkimuskeskuksen henkilöstön sisäistä työpajaa. Työskentelyn tuloksena kiteytettiin Terran missio, visio ja arvot sekä määriteltiin konkreettiset jatkotoimenpiteet strategian jalkauttamiseen. 

- Kokenut valmentaja auttoi meitä nostamaan katsetta ylös arkisesta aherruksesta ja miettimään tekemistemme tarkoitusta ja tavoitteita laajemmassa kokonaisuudessa. Työn yhteydessä syntyi monia hyviä oivalluksia ja kiteytyksiä, joita yksi onnistuneimmista on mielestäni Terran visio: ”Terra on motivoituneiden ja positiivisesti tulevaisuuteen suhtautuvien ihmisten työyhteisö, joka tekee kansainvälistä huippututkimusta, opettaa innostavasti ja vaikuttaa monipuolisesti yhteiskunnan myönteiseen kehitykseen.” Jos me tässä onnistumme, meillä on erinomaiset edellytykset saada suomalaisen infra-alan kannalta hyviä asioita aikaiseksi, toteaa tutkimuskeskuksen johtaja, professori Pauli Kolisoja

- Osallistumiseni sparraajana Terran strategiatyöhön oli minulle erittäin motivoiva ja mielenkiintoinen tehtävä. Koin heti alusta alkaen, että strategiaprosessiin osallistunut ammattilaisten joukko halusi tehdä hyvän ja ”Terran näköisen” tulevaisuuden suunnitelman. Kerroin työn aikana, että hyvistäkin strategioista vain 10 % onnistutaan viemään käytäntöön. Minulle jäi vahva usko siihen, että Terra haluaa jalkauttaa tekemänsä strategian työyhteisönsä päivittäiseen toimintaan ja viedä yhdessä asettamansa tavoitteet ”maaliin asti”. Näin lumisena talvena voisi todeta, että ”latu on avattu”, summaa Jaakko Heikkilä omat tuntemuksensa juuri päätökseen saadusta strategiatyöstä. 

  

Lisätiedot: Professori Pauli Kolisoja (pauli.kolisoja [at] tuni.fitarget="_self")  

Tutustu Tutkimuskeskus Terran kotisivuihin 

  

Kuva: Tutkimuskeskus Terran kotisivuilta