Hyppää pääsisältöön

Tutkimushanke FEROXin tavoitteena on parantaa marjanpoimijoiden työoloja

Julkaistu 8.9.2023
Tampereen yliopisto
FEROXin tutkijat tutkivat testipaikkaa Itä-Suomessa. Kuva: Paul Chippendale.
Suomen metsissä piilee valtava marja-aarre, josta saadaan talteen vuosittain vain noin 10 %. Sadosta olisi järkevää ja taloudellisesti kannattavaa korjata entistä suurempi osa. Marjastus on kuitenkin hidasta ja aikaa vievää käsityötä, ja suurin osa ammattipoimijoista on ulkomaalaisia kausityöntekijöitä, jotka eivät puhu suomea eivätkä tunne paikallista kulttuuria tai luontoa. Nyt kansainvälinen tutkijaryhmä hyödyntää tekoälyä, dataa ja robotiikkaa marjanpoimijoiden työolojen parantamiseksi ja keräilyn tehostamiseksi.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman rahoittamassa FEROX-hankkeessa (Fostering and Enabling AI, Data, and Robotics Technologies for Supporting Human Workers in Harvest Wild Food) käytetään erilaisilla antureilla varustettuja autonomisia drooneja tietojen hankkimiseen ja 3D-mallien rakentamiseen metsistä. Kerätystä datasta rakennetaan tekoälymalleja, joiden avulla poimijat voivat arvioida tarkasti marjojen sijainnin, määrän ja lajikkeet.

– Lisäksi FEROX-projekti tarjoaa luonnonmarjojen poimijoille navigointi- ja paikannuspalveluita sekä fyysistä tukea kuten drooneja poimintaämpäreiden noutamiseen. Näin parannetaan heidän työolosuhteitaan ja lisätään luottamusta, sanoo tutkija Ines Robles Tampereen yliopistosta.

FEROX-projektin tulokset avaavat eurooppalaisille yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia tehomaatalouteen kehitettyjen ratkaisujen mukauttamiseen sekä globaalin kestävän kehityksen tukemiseen turvallisen ja kestävän marjankorjuun teknologiatoimittajina.

FAST-Lab vastaa teknisestä kehityksestä

FEROXin kumppanina toimiva Tampereen yliopiston FAST-Labin (Future Automation Systems & Technologies Laboratory) tutkimusryhmä osallistuu muun muassa ohjelmistojärjestelmien vaatimusten keräämiseen, arkkitehtuuriin ja suunnitteluun, johtaa ydinkehitykseen ja mukauttamiseen liittyviä toimia sekä osallistuu kalustonhallintajärjestelmien kehittämiseen.

– Tekoälyn, datan ja robotiikan käyttöönotto alalla, jossa niitä ei tyypillisesti ole hyödynnetty, tehostaa luonnonmarjojen poimintaa ja parantaa poimijoiden toimintaolosuhteita yleensä. Tämä yhdistettynä Suomen metsien sekä muiden Keski-Euroopan maiden ja Pohjoismaiden valtavaan hyödyntämättömään potentiaaliin tarjoaa hienon mahdollisuuden taloudellisesti kannattavampaan sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään marjankorjuuseen, toteaa FAST-Labin johtaja, professori Jose L. Martinez Lastra.

Syyskuussa 2022 alkaneessa kolmivuotisessa FEROX-hankkeessa Tampereen yliopisto tekee yhteistyötä seitsemästä eri maasta lähtöisin olevien yliopistojen, tutkimuslaitosten ja pk-yritysten kanssa. Kotimaisista toimijoista mukana ovat Arktiset Aromit ry ja Maanmittauslaitos. 

Lue FAST-Labin verkkosivuilta lisää ajankohtaista tietoa FEROXin hankkeesta ja muista tutkimushankkeista.