Hyppää pääsisältöön

FAST-Lab. kutsuu pk-yrityksiä kehittymään ja kansainvälistymään

Julkaistu 17.1.2023
Tampereen yliopisto
Kaksikätinen cobotti tekee kokoonpanotyötä tutkijan kanssa pöydän ääressä.
Kaksikätinen cobotti mukauttaa käyttäytymisensä väitöskirjatutkija Aitor Toichoan emotionaalisiin ja kognitiivisiin tiloihin yhteistoiminnallisessa kokoonpanotehtävässä. Toichoa työskentelee AI-PRISM Horizon Europe -projektissa. Kuva: Leire Amezua.
Tampereen yliopistossa toimii FAST-Lab. -tutkimusryhmä, jonka tarkoitus on edistää teollisuuden tehokkuutta ja tuottavuutta automaation ja robotiikan keinoin. Tutkimusryhmä on tunnettu lukuisista kansainvälisistä projekteistaan, joihin se on saanut Euroopan komissiolta miljoonia euroja rahoitusta. Yritysyhteistyöhön kaivataan mukaan lisää kotimaisia pk-yrityksiä.

FAST-Labissa keskeisiä tutkimusalueita ovat tehdasautomaatio, teollisuuden informatiikka, teollisuuden kyberfyysiset järjestelmät, robotiikka ja tekoäly. Laboratoriossa kehitettyjen älykkäiden teollisuusympäristöjen keskiössä on ihmisen ja koneen saumaton yhteistyö, jota tukee uusin tieto- ja viestintätekniikka.

Tähän mennessä FAST-Labin tutkimusryhmä on osallistunut yli 30 eurooppalaiseen tutkimushankkeeseen, joissa yritysyhteistyö on olennainen osa kokonaisuutta. Meneillään on 9 projektia, joista kussakin on 9–38 kumppania. Hankekumppaneina on erikokoisten yritysten lisäksi tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja yhdistyksiä pääosin ulkomailta. Tällä hetkellä mukana on eurooppalaisia, japanilaisia ja korealaisia kumppaneita.

FAST-Labin hanketoimintaa koordinoiva projektipäällikkö Anne Korhonen kannustaa myös suomalaisyrityksiä osallistumaan EU-hankkeisiin.

– Tekisimme mielellämme enemmänkin yhteistyötä kotimaisten pk-yritysten kanssa. Kumppaniyritykset saavat yhteistyöstä monia etuja, esimerkiksi käyttöönsä uusinta teknologiaa ja laajan kansainvälisen tutkimusyhteisön tuen. Etsimme myös kumppaneillemme sopivia opiskelijoita tai vastavalmistuneita töihin projekteihin, Korhonen sanoo.

Kansainvälisiä kontakteja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Yrityksille EU-tuki mahdollistaa kehitystyön ja avaa väylän kansainvälisiin verkostoihin.

– Ehdottomasti se antaa tilaisuuden olla etujoukoissa kehityksen ja tutkimuksen osalta. Tarjoamme yrityksille muun muassa mahdollisuuden testata tuotteitaan laboratoriossamme. Yhteistyö tehostaa osaltaan kotimaista vientiä, kun se luo uusia kansainvälisiä kontakteja ja liiketoimintaa, Korhonen korostaa.

Kansainvälisyys on tutkimusyhteistyölle omaleimaista, sillä tällä hetkellä 24 hengen tutkimusryhmä koostuu noin 13 kansallisuudesta. Vaikka suomenkielisiä on ryhmässä vain muutama, kieli ei Korhosen mukaan ole kynnyskysymys.

– Annamme kotimaisille yrityskumppaneille tarvittaessa apua esimerkiksi kielenkäännöksissä ja tulkkauksessa, Anne Korhonen kertoo.

Ihmisen ja robotin yhteistyö tehostaa teollista tuotantoa

Tekoäly on keskiössä teollisuuden loppukäyttäjille suunnatussa AI Powered Human-centered Robot Interactions for Smart Manufacturing (AI-PRISM) -hankkeessa. Siinä kehitetään ihmiskeskeinen tekoälypohjainen robottialusta sellaisille teollisuustuotannon osille, joita on vaikea automatisoida. Näissä tehtävissä vaatimuksena on usein nopeus ja monipuolisuus.

Tutkimusryhmä kehittää teollisuudelle integroitua ja skaalautuvaa ekosysteemiä, joka sisältää asennuskohtaisia ratkaisuja puoliautomaattiseen ja yhteistyöhön perustuvaan valmistukseen joustavissa tuotantoprosesseissa.

– Käyttäjä ei tarvitse ohjelmointitaitoja, sillä koneet ja robotit opetetaan tekemään tarvittavat liikkeet itse, kertoo FAST-Labin johtaja ja hankkeen vetäjä, teollisuusautomaation professori Jose L. Martinez Lastra.

Osana projektia perustetaan AI-PRISM Open Access Pilots Alliance. Se tarjoaa opiskelijoille, yksinyrittäjille, pk-yrityksille ja start-upeille avoimen pääsyn useisiin ympäri Eurooppaa sijaitseviin pilotteihin, joissa he voivat hyödyntää uusimpia tutkimustuloksia ja laitteistoja. Fast-Lab toimii allianssin päälaboratoriona ja kouluttajana. Tavoitteena on edistää yhteistyötä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa.

Huonekaluja innovatiivisesti ja kestävästi cobottien avulla

Yksi projektin yrityskumppaneista on kansainvälinen huonekaluvalmistaja Andreu World, joka on erikoistunut innovatiivisiin, älykkäisiin ja kestäviin tuoleihin ja pöytiin. Ammattilaiset maalaavat ja hiovat huonekalut käsin. Tiettyjen huonekalujen osien yksityiskohtainen maalaus on erityisen hankala automatisoida.

– AI-PRISMissä tehdyn kehitystyön ansiosta ihmisten kanssa yhteistyössä toimivat robotit eli cobotit (collaborative robots) oppivat erilaisia tehtäviä kuten poimintaa, lastausta, purkamista, maalausta ja hiontaa. Tämä mahdollistaa sen, että työntekijä voi keskittyä tehtäviin, jotka tuovat yritykselle suurempaa lisäarvoa, Jose L. Martinez Lastra havainnollistaa.

Yritys odottaa, että projektin myötä maalausprosessin tuottavuus kasvaa 20 % ja laatuvirheet vähenevät puoleen nykyisestä.

AI-PRISM hanketta rahoittaa EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelma.

FASTLabin tutkimushankkeista saat ajantasaista tietoa englanninkieliseltä sivustolta.

Lisätiedot

Anne Korhonen
050 300 2500
anne.m.korhonen [at] tuni.fi