Hyppää pääsisältöön

Tutkimus nuorten rahapeliongelmista palkittiin

Julkaistu 20.5.2020
Tampereen yliopisto
Rahapeliongelma/ Kuva: Jonne Renvall

Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seura (AHR) myönsi tänä vuonna tunnustuspalkintonsa artikkelille, joka tutki nuorten ongelmapelaamisen, yksinäisyyden ja nettikäyttäytymisen yhteyttä rahapeliaiheisten verkkoyhteisöjen päivittäiseen käyttöön.

Artikkelin kirjoittajat ovat Anu Sirola, Markus Kaakinen, Iina Savolainen ja Atte Oksanen. Tutkijoista Sirola, Savolainen ja Oksanen työskentelevät Tampereen yliopistossa ja Kaakinen Helsingin yliopistossa.

Tulosten perusteella rahapeliyhteisöt houkuttelevat rahapeliongelmista kärsiviä nuoria pelaajia, jotka ovat pelaamisesta kiinnostuneita. Tutkijat toteavat, että vaikka rahapeliaiheiset verkkoyhteisöt voivat parhaimmillaan tarjota paranemismyönteistä vertaistukea ja kannustaa maltilliseen pelaamiseen, yhteisöjen normit ja sosiaalinen vaikutus voivat myös normalisoida ja ylläpitää ongelmallista rahapelikäyttäytymistä.

Computers in Human Behavior -lehdessä julkaistussa artikkelissa käsitellään kolmea kyselytutkimusta, jotka oli suunnattu suomalaisille ja amerikkalaisille nuorille ja nuorille aikuisille. Kyselyihin osallistui Suomessa yhteensä 1430 nuorta (kahdessa kyselyssä 1200 ja 230 vastaajaa) ja Yhdysvalloissa 1212 nuorta tai nuorta aikuista. Valtaosa vastaajista oli 15–25-vuotiaita.

Tulokset osoittivat, että sekä Suomessa että Yhdysvalloissa rahapeliyhteisöt olivat suosituimpia rahapeliongelmista kärsivien vastaajien keskuudessa. Rahapeliongelmista kärsivät nuoret olivat rahapeliyhteisöjen todennäköisiä päivittäisiä käyttäjiä sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Myös ongelmallinen Internetin käyttö ja rahapelimyönteisten sosiaalisen median sisältöjen suosiminen ennustivat yhteisöjen päivittäistä käyttöä.

Yksinäisyyden merkitys ei ollut samanlainen suomalaisnuorilla kuin amerikkalaisnuorilla. Ne rahapeliongelmista kärsivät suomalaisnuoret, jotka kokevat itsensä yksinäiseksi, olivat rahapeliyhteisöjen todennäköisempiä päivittäisiä käyttäjiä. Tämän tutkimuksen mukaan amerikkalaisnuorille yksinäisyydellä ei olisi samanlaista merkitystä yhteisöjen käytössä.

Palkinnon myöntäjä toteaa, että vaikka pelit ja peleihin liittyvät toiminnot voivat olla hyvinkin samankaltaisia eri puolilla maailmaa, tutkimus osoittaa, että kansallisen tai paikallisen kulttuurin tuottamat merkitykset ja yhteisön tukevat sidokset saattavat olla hyvin erilaisia.

Kirjoittajien mukaan tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että nuorten rahapeliongelmien ehkäisyssä tulisi huomioida verkkoyhteisöjen merkitys ja kiinnittää erityistä huomiota sosiaaliseen tukeen ja mielekkäisiin ihmissuhteisiin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa.

Palkittu artikkeli: Sirola, Anu, Kaakinen, Markus, Savolainen, Iina, & Oksanen, Atte. (2019). Loneliness and online gambling-community participation of young social media users. Computers in Human Behavior, 95, 136–145

Lisätietoja artikkelin sisällöstä antaa yliopisto-opettaja (Tampereen yliopisto), Anu Sirola: anu.sirola [at] tuni.fi, 050 509 9184

Lisätietoja Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seuran toiminnasta ja artikkelipalkinnosta antaa: AHR:n puheenjohtaja, tutkijatohtori (Helsingin yliopisto) Yaira Obstbaum: yaira.obstbaum [at] helsinki.fi, 050 533 7336