Hyppää pääsisältöön

Tutkijat vauhdittavat kiertotaloutta lisätyn todellisuuden keinoin

Julkaistu 25.9.2019
Tampereen yliopisto
Leena Aarikka-StenroosCICAT2025-hankekonsortiota johtaa Leena Aarikka-Stenroos.
Kiertotalouden tutkijat CICAT2025-hankkeesta esiintyvät virtuaalihahmoina Suomen EU-puheenjohtajakauden tilaisuudessa ja kiteyttävät tapoja vauhdittaa kiertotalouden liiketoimintaa. Samalla herätellään kokoukseen osallistuvia EU-päättäjiä ja asiantuntijoita kiertotalouteen ja kutsutaan heitä kehittämisdialogiin tutkijoiden kanssa. Lisätyn todellisuuden keinoin toteutetut tutkimuspuheenvuorot julkistetaan European Days for Sustainable Circular Economy -konferenssissa Helsingissä 30. syyskuuta.

– Lisätty todellisuus on uusi mediateknologia ja kerrontatapa, josta on povattu jopa internetiä suurempaa elämäntapamme mullistajaa. Se herättää pohtimaan suhdettamme materiaaliin ja tarjoaa ennen kokemattomia tapoja oivaltaa asioita. Uusien käyttötapojen keksiminen materiaalille edistää kestävää kiertotaloutta, kertoo CICA2025-hankkeen varajohtaja, professori Hanna Lehtimäki Itä-Suomen yliopistosta.

CICAT2025-hankkeessa tutkitaan kiertotalouden liiketoimintaekosysteemejä. Suomen tavoite olla kiertotalouden kärkimaa maailmassa kannustaa vähentämään luonnon raaka-aineiden käyttöä. Yrityksiä kannustetaan luomaan uusia kiertotalouden teknologioita ja kiertotalouden ratkaisuja kaupallistavaa liiketoimintaa.

– Kiertotalouteen siirtyminen vaatii kaikilta yhteiskuntamme jäseniltä toiminnan muutosta. Sen toteuttamiseen tarvitsemme monialaista ymmärrystä ja työkaluja. Kiertotalouteen siirtymistä voimme edistää, kun ymmärrämme, miten teknologia, uudet liiketoimintamallit, muutosjohtaminen, politiikka, sääntely ja kulttuuri yhdessä vaikuttavat tavoitteen saavuttamiseen. Siksi valjastamme myös lisätyn todellisuuden käyttöön hankkeessamme, CICAT2025-hankkeen johtaja Leena Aarikka-Stenroos Tampereen yliopistosta sanoo.

Hankkeessa hyödynnetään lisättyä todellisuutta kiertotalouden hengessä jatkossakin. Sen avulla voidaan muun muassa lisätä painettujen materiaalien käyttöikää, kun niihin yhdistettyjä digitaalisia sisältöjä pystytään päivittämään. Lisättyä todellisuutta tullaan kokeilemaan myös infografiikassa sekä muissa hankkeen aikana paljastuvissa uusissa käyttötarkoituksissa.

– Teemme hankkeessa huippututkimusta palvellaksemme suomalaista yhteiskuntaa, yrityksiä ja päättäjiä, joten on tärkeää, että viestimme monipuolisesti ja nykyaikaisin keinoin. Elämyksellisyys on keino viestiä kiertotalouden ratkaisuista kiinnostavasti ja mieleenpainuvasti, toteaa hankkeen vuorovaikutusvastaava Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulusta.

Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin -hanke (CICAT2025) on neljän suomalaisen yliopiston ja kahden ammattikorkeakoulun tutkimuskonsortio, joka pyrkii vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä tunnistamalla kiertotaloutta edistäviä ja vauhdittavia tekijöitä sekä etsimällä ratkaisuja yrityksille ja päättäjille kiertotalouteen siirryttäessä. Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimi Suomen Akatemian yhteydessä.

– Kiertotalouden läpimurto edellyttää monialaista lähestymistä, ja se on tehtävä liiketaloudellisesti houkuttelevaksi ja helpoksi toteuttaa. Digitaaliset teknologiat ovat merkittävä kiertotaloudellistumisen mahdollistaja, esimerkkeinä lohkoketjujen luoma läpinäkyvyys, IoT, analytiikka ja tekoäly kiertojen optimoinnissa sekä laajennettu todellisuus havainnollistajana. CICAT2025 on mielestäni erinomainen hanke näiden katalyyttien yhteen tuojana, toteaa Kari Huoponen, kehitysohjelman johtaja Suomen IBM:stä.

Lisätietoja:
Hankekonsortion johtaja, apulaisprofessori Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto, puh. 050 301 5476, leena.aarikka-stenroos(at)tuni.fi

Hankekonsortion varajohtaja, professori Hanna Lehtimäki, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 573 2742, hanna.lehtimaki(at)uef.fi
Hankekonsortion vuorovaikutusvastaava, tutkimusvastaava Piia Nurmi, Turun ammattikorkeakoulu, 040 355 0931, piia.nurmi(at)turkuamk.fi

Kuva: Mika Kanerva