Hyppää pääsisältöön

Tutkijat löysivät kolme oppimista ja muistia säätelevää geeniverkostoa jotka liittyvät persoonallisuuteen

Julkaistu 11.12.2019
Tampereen yliopisto
Kuvituskuva geeniverkosto uutiseen2
Tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu, että ihmisen temperamentti ja luonteenpiirteet liittyvät kolmeen erilaiseen geeniverkostoon, jotka säätelevät oppimista ja muistia. Tutkijoiden tavoitteena oli löytää sekä temperamentin ja luonteenpiirteiden välisiä yhteysverkkoja että niitä yhteen kytkeviä geneettisiä säätelyverkostoja.

- Tutkimuksessa löydettiin kolme uutta toisistaan eroavaa geenisäätelyverkkoa, jotka liittyivät vahvasti persoonallisuuden piirteisiin kuten itsekontrolliin, itsetietoisuuteen ja tunteelliseen reagoivuuteen, kertoo tutkimukseen osallistunut professori Terho Lehtimäki Tampereen yliopistosta.

- Nämä erityisesti muistiin ja oppimiseen liittyvät geeniverkostot voivat vaikuttaa tapaoppimiseemme, toisin sanoen siihen, miten reagoimme erilaisissa tilanteissa, millaisia valintoja teemme ja kykyymme asettaa tavoitteita ja aikomukseemme saattaa ne päätökseen, Lehtimäki toteaa.

- Tulos osoittaa, että persoonallisuus voi kehittyä, ja kumoaa vanhoja käsityksiä persoonallisuuden pysyvyydestä, Lehtimäki sanoo.

- Oppimiseen ja mustiin liittyvät biologiset verkostot ovat jatkuvasti muovautuvia ja viittaavat nimenomaan siihen, että voimme oppia muun muassa uusia tapoja reagoida ja suhtautua erilaisiin asioihin ja sitä myöten persoonallisuutemme voi muuttua ja kehittyä elämämme aikana.

Tutkimuksessa tunnistettiin 972 kolmeen geneettiseen verkostoon liittyvää geeniä, eli lähes kaikki ihmisen persoonallisuuden piirteisiin liittyvät geenit.

Tutkimuksessa käytettiin uudentyyppistä bioinformaattista ja tekoälyyn perustuvaa tutkimusalgoritmiä. Sitä on tarkoitus soveltaa jatkossa myös muihin tutkimuksiin.

- Tutkimuksen päätulokset perustuivat suomalaisen lasten monikeskustutkimuksen, Sepelvaltimotaudin Riskitekijät lapsilla ja nuorilla (LASERI), aineistoon, Lehtimäki kertoo.

Suomessa tehty tutkimus toistettiin pienemmissä korealaisessa ja saksalaisessa aineistossa.

- Näissä aineistoissa tulokset toistuivat ja samat geeniverkostot liittyivät saman tyyppisiin persoonallisuuden piirteisiin kuin suomalaisillakin. Se osoittaa, että nämä uskomattomat tulokset eivät voi olla sattumaa, Lehtimäki toteaa.

Zwir, I., Del-Val, C., Arnedo, J. et al. Three genetic–environmental networks for human personality. Mol Psychiatry (2019)

Lisätietoja:
Kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki, terho.lehtimaki [at] tuni.fi