Hyppää pääsisältöön

Turun yliopisto ryhtyy koordinoimaan Porin yliopistokeskusta

Julkaistu 14.11.2023
Tampereen yliopisto
Pori Puuvilla -rakennus iltavalaistuksessa.
Kuva: Porin yliopistokeskus / Mikko Viitapohja.
Porin yliopistokeskuksen koordinaatiovastuu siirtyy Tampereen yliopistolta Turun yliopistolle 1.1.2025 alkaen.

Porin yliopistokeskuksessa toimivat Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto. Yliopistokeskuksen 1.1.2025 Turun yliopistolle siirtyvään koordinaatiovastuuseen kuuluu toiminnan koordinoinnin lisäksi myös yliopistokeskuksen hallinto- ja tukipalvelujen tuottaminen.

Muutos koskee yhteensä viittä työntekijää, jotka siirtyvät Tampereen yliopistosta Turun yliopistoon ns. vanhoina työntekijöinä. Siirtymisellä ei ole vaikutusta työehtoihin eikä työskentelypaikkakuntaan.

Sekä Turun että Tampereen yliopistojen hallitukset ovat ehdottaneet koordinaatiovastuun siirtämistä OKM:lle. Ehdotuksen perusteina on ollut muun muassa, että Turun yliopisto on opiskelijamäärällä ja tutkintomäärillä mitattuna keskuksen suurin toimija. Tampereen yliopisto on koordinoinut kahta yliopistokeskusta eli Seinäjokea ja Poria. Turun yliopistolla ei ole yliopistokeskusten koordinaatiovastuuta.

– Turun yliopisto toimii strategiansa mukaisesti tiiviissä yhteistyössä suomalaisen yhteiskunnan kanssa ja osallistuu aktiivisesti alueensa kehittämiseen. Satakunnassa toimii lukuisa joukko meille todella tärkeitä yhteistyökumppaneita ja otamme mielellämme vastuullemme Porin yliopistokeskuksen koordinoinnin, sanoo kumppanuuksista ja vaikuttavuudesta vastaava vararehtori Mika Hannula Turun yliopistosta.

– Tampereen yliopisto on ollut läsnä Satakunnassa jo vuosikymmeniä ja yliopiston tiedekunnilla on laajasti tutkimus- ja koulutustoimintaa Porissa. Tampereen yliopisto haluaa olla jatkossakin strategiansa mukaisesti vahva kumppani ja yhteiskunnallinen vaikuttaja myös Satakunnan alueella. Tätä työtä tehdään alueen toimijoiden kanssa keskustellen ja hyvässä yhteistyössä Turun yliopiston kanssa yliopistokeskuksen puitteiden alla, provosti Jarmo Takala Tampereen yliopistosta toteaa.

– Turun yliopiston nykyinen toiminta Porin yliopistokeskuksessa on laajaa. Lisäksi Turun yliopisto on ollut lähiaikana aktiivisesti mukana muun muassa Porin yliopistokeskuksen tekniikan koulutuksen kehittämisessä yhdessä Tampereen yliopiston kanssa sekä luomassa yrityskumppanuuksia Satakuntaan. Vaikka koordinaatiovastuun siirrolla ei ole välittömiä vaikutuksia yliopistokeskuksen toimintaan, tutkimukseen tai koulutukseen, se voi parhaimmillaan avata uusia mahdollisuuksia Turun yliopiston osaamisen hyödyntämiseen myös Satakunnan alueella. Tampereen yliopisto ja sitä ennen Tampereen teknillinen yliopisto ovat vastanneet Porin yliopistokeskuksen koordinaatiosta alusta saakka ja samanaikaisesti jatkuvasti kehittänyt koulutus- ja tutkimustoimintaansa Porissa. Sitoutunut yhteistyö myös Tampereen yliopiston kanssa jatkuu koordinaatiovastuun siirryttyä, Porin yliopistokeskuksen johtaja Katariina Yrjönkoski sanoo.

Turun yliopiston yksiköistä Porissa toimivat Turun kauppakorkeakoulun yksikkö sekä humanistisen tiedekunnan digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma. Lisäksi Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hallinnoi Porin opetusterveyskeskusta.

Tampereen yliopiston yksiköistä Porissa toimivat Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, johtamisen ja talouden tiedekunta ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Näiden koulutus- ja tutkimusaktiviteetteja Porissa tukevat myös Tampereen yliopiston tukipalveluyksiköt.

Porin yliopistokeskus


Lisätietoja:

Provosti Jarmo Takala
Tampereen yliopisto
p. 040 5416897, jarmo.takala [at] tuni.fi