Kirjasto

Tunnetko jo kansalaistieteen – tutustu aiheeseen oppaassamme!

Kansalaistiede on tärkeä osa avointa tiedettä. Kansalaistiede-termillä (citizen science) kuvataan osin tai kokonaan maallikoiden tekemää tieteellistä tutkimusta. Kansalaistiede on voimakkaasti esillä myös EU:n Horizon Europe -puiteohjelmassa.

Kansalaistieteen keinoja on hyödynnetty erityisesti luonnontieteellisessä ja teknistieteellisessä tutkimuksessa. Käytännön esimerkkejä kansalaisten tekemästä tutkimuksesta ovat lintubongaus ja arkeologisiin kaivauksiin osallistuminen. 

Kansalaistieteessä on kyse myös yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, jota käydään tutkimusprosessin eri vaiheissa. Yliopistolaki (2009/558) velvoittaa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen seuraavasti: "Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta"

Ammattikorkeakoululaki (2014/932) muistuttaa myös yhteistyöstä toimintaympäristön kanssa: "Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa..." 

Voit lukea lisää aiheesta Tampereen yliopiston kirjaston Kansalaistiede / Citizen Science -oppaasta. Oppaasta löydät linkkejä aihetta käsitteleviin kansainvälisiin ja kotimaisiin aineistoihin ja meneillään oleviin tutkimusprojekteihin, joihin voit itsekin ottaa osaa. 

Onko sinulla lisää ideoita ja tietoja käynnissä olevista Kansalaistiede-projekteista tai hyvistä lähteistä koskien aihetta? Ota yhteyttä ja kerro meille havaintosi, niin lisäämme tiedot oppaaseemme! 

Lisätietoja: kirjasto [at] tuni.fi 

Vastaathan myös käynnissä olevaan kansalliseen Kansalaistiede-kyselyyn .   

Haluatko osallistua kansalaistieteen edistämiseen kansallisella tasolla? Kansalaistiede-työryhmä pohtii avoimen tutkimuksen ja yhteiskunnan rajapintaa kansalaistieteen kautta. Ryhmä on osa kansallista avoimen tieteen koordinaatiota.

Uusimmat uutiset kategoriassa Kirjasto

Uusimmat uutiset