Hyppää pääsisältöön

Tukisäätiöiden väitöskirjastipendi 23:lle

Julkaistu 5.9.2022
Tampereen yliopisto
Tohtorinhattu, jossa Tampereen yliopiston uusi lyyra.
Kuva: Sari Laapotti
Tampereen Yliopiston Tukisäätiö ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö ovat myöntäneet väitöskirjastipendin viime vuonna kiittäen hyväksyttyjen väitöskirjojen tekijöille. Stipendi on suuruudeltaan 1 500 euroa, ja sen sai 23 henkilöä.

Tukisäätiöt palkitsivat väitöskirjan tekijät yliopiston lukuvuoden avajaispäivänä 5. syyskuuta. 

Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta palkitsi erikseen kolme väitöskirjan tekijää. Palkinnon saivat filosofian tohtori Elise Kraatila, tekniikan tohtori Markus Lahikainen ja tekniikan tohtori Kimmo Kartasalo

Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön väitöskirjastipendit 

Stipendit à 1 500 euroa 

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta, ENS 

- Hoy-My Phung, Doctor of Science (Technology), fysiikka
“Semiconductor membrane external-cavity surface-emitting lasers (MECSELs): Power scaling, thermal management, and wavelength extension” 

- Santeri Lampinen, tekniikan tohtori, automaatio- ja systeemitekniikka
”Increasing the Automation Level of Hydraulic Secondary Breaker Systems An End-to-End Concept” 

- Jarkko Kiilakoski, tekniikan tohtori, materiaalitiede ja -tekniikka
”Damage Tolerance of Thermally Sprayed Oxide Coatings” 

- Tommi Varis, tekniikan tohtori, materiaalitiede ja -tekniikka
”Approaches for Linking the High Kinetic Thermal Spray Process, Residual Stresses and Coating Performance by Utilizing In-situ Monitoring” 

- Jose Villa Escusol, Doctor of Science (Technology), kone- ja tuotantotekniikka
“A Guidance, Navigation, and Control Architecture for a Co-operative Autonomous Offshore System” 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, ICT     

- Henrik Alenius, tekniikan tohtori, sähkötekniikan (tehoelektroniikka) ala
“Broadband Methods for Stability Analysis of Multi-Parallel Grid-Connected Converters” 

- Toni Heittola, tekniikan tohtori, signaalinkäsittelyn ala
“Computational Audio Content Analysis in Everyday Environments”     

- Martin Stusek, Doctor of Science, tietoliikennetekniikan ala
“Research on Reliable Low-Power Wide-Area Communications Utilizing Multi-RAT LPWAN Technologies for IoT Applications”     

- Hesam Zolfaghari, Doctor of Science, elektroniikan ala
“Flexible Low-Area Hardware Architectures for Packet Processing in Software-Defined Networks”    

Tampereen Yliopiston Tukisäätiön väitöskirjastipendit 

stipendit à 1 500 euroa 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, SOC 

- Malin Fransberg, yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiologian ala
”Helsinki Graffiti Subculture: Meanings of Control and Gender in the Aftermath of Zero Tolerance” 

- Erika Pihl, filosofian tohtori, yleisen kirjallisuustieteen ala
”Mirrored Voices: The Rhetoric of Experientality in Medieval Literature” 

- Ilari Taskinen, filosofian tohtori, historian ala
“Social Lives in Letters: Finnish soldiers' epistolary relationships, intimate practices, and emotionality in World War II” 

- Risto Turunen, filosofian tohtori, historian ala
“Shades of Red: Evolution of the Political Language of Finnish Socialism from the Nineteenth Century until the Civil War of 1918” 

- Erna Törmälehto, Yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiaalityön ala
”Vanhemmat ja opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina” 

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, MET 

- Anni Honkimaa, filosofian tohtori, virologian ala
”Molecular Markers and Drug Treatment for Persistent Enterovirus Infection in Pancreatic Cell Lines” 

- Saara Laukkanen, filosofian tohtori, lastentautiopin ala
”Novel Targeted Therapies and Prognostic Markers for T Cell Acute Lymphoblastic Leukemia” 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, ICT 

- Anna Rantasila, yhteiskuntatieteiden tohtori, mediatutkimuksen ala
”Circulating Emotions, Sticky Feelings: Affective dynamics of the Fukushima Daiichi nuclear disaster in a hybrid media environment” 

- Anu Viljanmaa, filosofian tohtori, käännöstieteen (saksa) ala
”Professionelle Zuhörkompetenz und Zuhörfilter beim Dialogdolmetschen” 

- Olli Kuparinen, filosofian tohtori, suomen kielen ala
”Muutoksen mekanismit: Kolmen aikapisteen reaaliaikatutkimus Helsingin puhekielestä” 

- Kaj Syrjänen, filosofian tohtori, suomen kielen ala
”Quantitative Language Evolution: Case Studies in Finnish Dialects and Uralic Languages”     

- Mika Perkiömäki, filosofian tohtori, venäjän kielen ja kulttuurin ala
”Imagined Riverography of Late Twentieth-Century Russian Prose” 

- Mary Nurminen, filosofian tohtori, käännöstieteen ala
“Investigating the Influence of Context in the Use and Reception of Raw Machine Translation”     

- Kati Alha, filosofian tohtori, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median ala
“The Rise of Free-to-Play: How the Revenue Model Changed Games and Playing”