Hyppää pääsisältöön

Transform kasvattaa yliopistoon hyvinvointialan asiantuntijakeskusta

Julkaistu 7.3.2022
Tampereen yliopisto
Transformissa työskentelevät Matias Heikkilä, Ulriika Leponiemi ja Samuli PekkolaTransformissa työskentelevät Matias Heikkilä (vas.), Ulriika Leponiemi ja Samuli Pekkola. Transform-nimi tulee sanoista Towards Effective and Equitable Welfare Services: Translating Scientific Knowledge into Improved Practices and Outcomes, Kohti vaikuttavia ja oikeudenmukaisia hyvinvointipalveluja.
Jos ministeriöt, sairaanhoitopiirit tai EU etsivät hyvinvointitutkijaa Tampereen yliopistosta, keneen ne ottavat yhteyttä? Uuden Transform-tutkimusalustan tavoitteena on tuottaa ”yksi luukku” näitä yhteydenottoja varten. ”Luukun” takaa löytyvät hyvinvointia eri tieteenalojen näkökulmasta tutkivat yliopistolaiset, jotka yhdessä tutkivat ongelmia monitieteisesti. Transform myös jakaa tutkimustietoa kouluttamalla hyvinvointialalla toimivia.

Transformin tarkoitus on tukea sekä hyvinvointipalveluita että niiden vaikuttavuutta ja oikeudenmukaisuutta tutkivia tutkimushankkeita.

Tutkimusalustan keskeiset teemat ovat vaikuttavuus-käsitteen monitulkintaisuuden hahmottaminen, hyvinvointipalveluiden arvioiminen ja kehittäminen, erilaisten vaikuttavuusmekanismien ymmärtäminen, hyvinvointijärjestelmän analysointi ja kehittäminen ja  vaikuttavuusperustaisen tiedon jalkauttaminen käytäntöön.

Tutkimustietoa käytäntöön kouluttamalla

Tutkimusalusta yhdistää yhteiskuntatieteiden, johtamisen ja talouden sekä lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnat ja useita eri alojen tutkijaryhmiä.

— Transformin keskeinen tehtävä on yliopiston kolmas tehtävä eli yhteiskunnallinen vaikuttaminen, toteaa tutkimusalustan johtaja, tietojohtamisen professori Samuli Pekkola.

— Se tarkoittaa käytännössä eri toimijoille järjestettäviä seminaareja ja koulutustilaisuuksia, joissa teemme tunnetuksi yliopiston tutkimustuloksia – kuinka tutkimustulokset ja -menetelmät auttavat julkisissa organisaatioissa ja firmoissa. Toisaalta se myös edellyttää eri alojen tutkijoiden kouluttamista sekä yhteisten käsitteiden, menetelmien ja kokemusten kehittämistä jakamista.

Kaupin sotekeskuksen tutkimustarpeet selvitetään ensin

Transformin toinen tehtävä on tutkimus. Tutkimusalusta tekee yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Transformin ensimmäisiä toimia on selvitys siitä, millaisia organisaatioon liittyviä odotuksia ja ongelmia on Kaupin tulevan yliopistollisen sotekeskuksen (Kylse) keskeisillä valmistelijoilla.

— Kun saamme kehityskohteet kartoitettua, kerromme ne Transformin tutkijoille. He puolestaan kehittävät ratkaisuja yhdessä Kylse-toimijoiden kanssa oman tutkimuksensa lähtökohdista, Pekkola kuvaa.

Näin voidaan alkaa kehittää tutkimushankkeita, joiden vipuvartena korkeakouluyhteisön tutkimuspalvelut toimivat.

Pekkolan mukaan vastaavia kartoituksia tehdään Kaupin sotekeskuksen lisäksi muissakin organisaatioitssa, joiden tutkimustarpeita Transform alkaa selvittää.

Tutkijoiden yhteistyö tiivistyy

Tutkijoille Transform tarjoaa mahdollisuuden keskustella ja jakaa tietoa eri tieteenalojen tutkijoiden kanssa näkökulmista, menetelmistä, käsitteistä ja siitä, kuinka ne eri tieteenaloilla määritellään.

Pekkola arvelee, että eri tieteenaloilta tulevien keskustelu on toisaalta hauskaa, koska tutkijat oppivat toisiltaan. Toisaalta keskustelu on vaikeaa, koska eri tieteenalojen terminologia ja lähestymistapa asioihin ovat erilaisia.

Siinä, missä yhden tieteenalan näkökulma tiettyyn ongelmaan saattaa joskus olla liian kapea, Transformin tutkijat voivat lähestyä aihetta monitieteisesti ja kehittää laajempaa ratkaisua.

— Tutkijat pääsevät mukaan Transformiin, kun vain ilmoittavat olevansa kiinnostuneita, Pekkola kertoo.

Transformiin kootaan tieto siitä, mitä kukin hyvinvointialan tutkija yliopistossa tutkii. Kun esimerkiksi tutkimuspalveluista saadaan tieto EU-hankehauista, hankkeisiin voidaan löytää sopivat tutkijat.

Transform nostaa yliopiston asiantuntemuksen painoarvoa

— Tampereen yliopisto on jo nyt merkittävä kansallinen sotevaikuttaja, Pekkola toteaa huomautettuaan, että yliopiston tutkijat ovat useampia kertoja viikossa esimerkiksi television ajankohtaisohjelmien asiantuntijoina.

— Transformin kautta painoarvomme nousee vielä, koska saamme kokoon isomman joukon, joka ymmärtää tämän kentän monimutkaisuuden ja moniulotteisuuden ja meillä on keskinäinen tieto siitä, kuka tietää ja minkälaisista näkökulmista tutkimusaiheita lähestytään.

Yliopisto rahoittaa Transformia 31.7.2025 päättyvän nelivuotiskauden.

Kuva: Jonne Renvall