Hyppää pääsisältöön

Tomi Janhunen: Tekoälyä tietämyslähtöisestä näkökulmasta

Julkaistu 10.5.2021
Tampereen yliopisto
Tomi Janhunen.
Tomi Janhunen on tietojenkäsittelytieteen professori informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Janhusen tutkimusalassa tietojenkäsittelytieteessä häntä erityisesti kiinnostaa sääntöpohjainen lähestymistapa, joka tunnetaan myös logiikkaohjelmointina, sekä sen sovellukset ja toteutustekniikat.

– Olen kiinnostunut tietojenkäsittelyn teoriasta, missä liikutaan tietojenkäsittelyn ja matematiikan välimaastossa. Tähän liittyen olen tutkinut erityisesti logiikan ja automaattisen päättelyn tehokkaita toteutustapoja ja sovelluksia. Tutkimusaiheeni ovat liittyneet myös tekoälyn tutkimuskenttään, Janhunen kertoo.

Janhusen mukaan yhtenä hänen tutkimusalueensa perustavoitteena on pystyä ratkaisemaan mahdollisimman tehokkaasti ja systemaattisella tavalla ongelmia, jotka edellyttävät haastavien päättelytehtävän suorittamista, kun käytettävissä on ongelmaan liittyvät lähtötiedot. Eli esittämällä tarvittava tietämys ja hakemalla sen pohjalta ongelmille ratkaisuja.

Janhunen kertoo, että viimeisen 10 vuoden aikana älykkäiden sovellusten rakentamisessa on otettu merkittäviä edistysaskeleita. Keskiössä ovat olleet muun muassa koneoppiminen ja tiedonlouhinta. Tulevaisuudessa hänen mukaansa hybridisaatio ja monitieteinen lähestymistapa nousevat keskiöön. Ratkaistavat ongelmat ovat niin monimutkaisia, ettei niitä pystytä lähestymään pelkästään yhden menetelmän puitteissa. Janhusen mukaan tästä seuraa tarvetta menetelmien väliseen integraatioon.

– Nämä kehityskulut ovat sopusoinnussa omien tutkimuksellisten tavoitteideni kanssa. Odotan suurella mielenkiinnolla, millaiseksi tulevaisuuden tietojenkäsittely ja tekoäly muotoutuvat.

Tomi Janhusen yhteystiedot