Hyppää pääsisältöön

Tietoarkiston uusi verkkokäsikirja avaa kvantitatiivisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien salat

Julkaistu 22.1.2021
Tampereen yliopisto
kuvakaappaus verkkokäsikirjan sivusta, jossa kirjan sisällön jaottelu
Tietoarkisto on uudistanut erittäin suositun, tutkimusmenetelmien opiskeluun ja opetukseen tarkoitetun Menetelmäopetuksen tietovarannon. Uusi Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja tarjoaa ajantasaista opastusta, joka sopii opintovaatimuksiin korkeakoulujen menetelmäopetuksessa tai itseopiskeluun erityisesti ihmistieteiden alalla.

Täysin uudessa Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirjassa alan tunnustetut asiantuntijat käsittelevät laadullisen tutkimuksen tausta-ajatuksia, tutkimusprosessia, erilaisia aineistotyyppejä ja analyysitapoja. Käsikirja johdattaa keskeisten käsitteiden ja työtapojen ymmärtämiseen ja menetelmällisten valintojen tekemiseen.

Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja on uudistettu versio aiemmin KvantiMOTVin nimellä tunnetusta verkkosisällöstä. Käsikirja sisältää sekä täysin uusia että päivitettyjä kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä käsitteleviä artikkeleita ja SPSS-tilasto-ohjelmiston uusimmalla versiolla toteutettuja menetelmäharjoituksia. Harjoitusten yhteydessä on myös menetelmien käyttöön opastavia videoita.

Sisältöpäivitysten lisäksi verkkokäsikirjalla on kokonaan uusi, Tietoarkiston verkkosivujen kanssa yhteneväinen ilme. Uusi ulkoasu huomioi mobiilikäyttäjät ja on laadittu saavutettavuusvaatimukset huomioiden.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja

Lisätietoja:
Henri Ala-Lahti, henri.ala-lahti [at] tuni.fi
Tietoasiantuntija, Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan hankekoordinaattori
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto