Hyppää pääsisältöön

Terveydenhuollon digitalisaation professori aloittaa Seinäjoella

Julkaistu 11.1.2021
Tampereen yliopisto
Mark van Gils
Tampereen yliopisto on perustanut terveydenhuollon digitalisaation professuurin. Tehtävään on valittu dosentti Mark van Gils, joka aloitti työssään 1. tammikuuta. Professori työskentelee Seinäjoella ja Tampereella.

Professuuriin kuuluva tutkimus painottuu data-analytiikan ja koneoppimisen hyödyntämiseen terveydenhuollossa ja terveydenhuollon tiedon käytettävyyteen. Tarkoitus on myös kehittää uusia sovelluksia sekä yksilölliseen että osallistavaan terveydenhuoltoon, erityisesti etä- ja kotihoitoon sekä ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.

Digitalisaation avulla optimoidaan resursseja

- Tavoitteena on optimoida terveydenhuollon resursseja ja parantaa erityisesti tiettyjen potilasryhmien elämänlaatua, van Gils kertoo.

Digitalisaation avulla voidaan tietoja yhdistämällä kehittää diagnostiikkaa ja erilaisia terveydenhuollon toimintoja ajanvarauksesta hoidon suunnitteluun. Esimerkiksi magneetti- ja röntgenkuvia, signaaleja ja tekstejä tulkitaan data-analyysin perusteella.

Professori tutkimusryhmineen tuottaa terveydenhuollon digitalisaation soveltamista tukevaa uutta tieteellistä tietoa. Tietoa käytetään päätöksenteon tukena ja mahdollistamaan kehittämistyötä alueen sairaaloissa, yrityksissä ja kehittäjäorganisaatioissa. Lisäksi tavoitteena on rakentaa kansainvälinen ja kansallinen yhteistyöverkosto tukemaan alan kehitystyötä.

Terveysteknologia on kasvava ala: sen vienti vuonna 2018 oli 2,3 miljardia euroa ja kasvua edellisvuodesta 3,4 prosenttia. Yksi terveysteknologian keskeisistä muutoksista on terveydenhuollon digitalisoituminen ja data-analytiikan ja koneoppimisen menetelmien hyödyntäminen.

Dataa eri lähteistä yhdistämällä personalisoituun hoitoon

- Datan yhdistäminen on tutkimukseni yleinen teema, van Gils kertoo.

- Dataa voidaan yhdistää eri lähteistä kuten biopankeista, kotona käytettävistä mittauslaitteista, lääkärin vastaanotolla tehdyistä havainnoista ja sairaaloista.

- Ideana on, että tietoja kaikista näistä lähteistä yhdistämällä saadaan täydellinen kuva potilaasta ja hänen taustastaan. Silloin pystytään paremmin tuottamaan personalisoituja ratkaisuja, jotka ovat tehokkaampia. Näin voimme välttää tarpeettomia kalliita hoitoja silloin, kun ne eivät ole potilaalle parhaita mahdollisia, ja voimme hoitaa potilasta juuri hänelle sopivin menetelmin, van Gils kertoo.

Uusien sovellusten kehittämisessä lähtökohtana ovat erityisesti pitkäaikaissairaiden kuten diabetesta, dementiaa tai sydänsairauksia sairastavien tarpeet. Moniin sairauksiin, esimerkiksi kakkostyypin diabetekseen, sairastunut voi itse vaikuttaa elintavoillaan, ja motivoivien sovellusten avulla hoitoon voi sitoutua paremmin.

van Gils on lääketieteellisen tietotekniikan asiantuntija ja tutkinut erityisesti terveydenhuollon tietojärjestelmien data-analytiikkaa. Hän työskenteli aiemmin VTT:n tutkimusprofessorina ja sitä ennen VTT:n muissa tutkimustehtävissä vuodesta 1996.

Alueellisella yhteistyöllä saadaan resursseja ja osaamista

Terveydenhuollon digitalisaation professorin tehtävä kuuluu Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivaan viiden yliopiston monitieteelliseen Epanet-korkeakouluverkostoon.

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys kokoaa ja koordinoi rahoituksen, kokoaa alueen toimijat yhteen ja hallinnoi hanketta yhteistyökumppaneiden puolesta. Yhteistyökumppaneita ovat Seinäjoen yliopistokeskus, Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa.

- Seinäjoen yliopistokeskuksessa on tällä hetkellä yhteensä 24 professorin tai tutkimusryhmän johtajan tehtävää. Lähes kaikki on rahoitettu lahjoitus- ja yhteistyösopimuksilla. Tällainen moderni yhteistyöverkosto paitsi kokoaa resursseja, myös jakaa alueelle arvokasta tietoa ja osaamista, korostaa yliopistokeskuksen johtaja Juha Alarinta.

Potilastiedon massa-analyysilla sairauksien ehkäisyyn

Tampereen yliopisto ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään. Terveydenhuollon digitalisaation professuuri lisää yhteistyömahdollisuuksia.

- Keräämme valtavan määrän potilasdataa, jonka massa-analytiikka avaa tietä parempaan sairauksien ennalta ehkäisyyn ja toisaalta sairauksien seurausten pienentämiseen, kertoo vs. johtajaylilääkäri Matti Kotila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

- Vaikuttavuus ja sen arviointi ovat tänä päivänä keskeisessä roolissa, kun erikoissairaanhoitoa kehitetään. Mark van Gilsin valinta tähän professuuriin vahvistaa yliopistomme tutkimusta tällä alalla. Tavoitteenamme on koota riittävä kriittinen massa vaikuttavuustutkimukseen yhdessä Seinäjoen sekä myös Tays:n kanssa, toteaa Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaani Tapio Visakorpi.

Lisätietoja:
Professori Mark van Gils, mark.vangils [at] tuni.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 11.1.2021

Kuva: Jonne Renvall