Hyppää pääsisältöön

Terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma antaa osaamisen yksilöllisen terveystiedon hyödyntämiseen

Julkaistu 2.11.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Yliopettaja Arja Halkoaho ja lehtori Mari Laaksonen TAMKin pihalla syksyllä.
Arja Halkoahon (vas.) ja Mari Laaksosen mukaan yksilöllistä terveysdataa tulisi hyödyntää enemmän terveydenhuollossa tulevaisuudessa. Juuri siihen terveyden edistämisen YAMK-opinnot tähtäävät.
Tampereen ammattikorkeakoulun syksyn lisähaussa on tarjolla terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma terveydenhuollon ammattilaisille. Tutkinto-ohjelmassa perehdytään 10 opintopisteen laajuisesti genomitietoon ainoana Suomessa. Se on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan uutta näkökulmaa hoitotyöhön monialaisessa oppimisympäristössä.

— Tämä erottaa TAMKin vahvasti muiden ammattikorkeakoulujen terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmista. Tässä terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnatussa 90 opintopisteen opintokokonaisuudessa tähdätään siihen, että pysytellään yksilöstä kerätyn tiedon ja genomitiedon megatrendin aallonharjalla, vakuuttavat yliopettaja Arja Halkoaho ja lehtori Mari Laaksonen Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Hyvinvointialueilla yksilöstä kerätty tieto tulee olemaan tärkeä kehittämisen keino myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Yksilöstä kerättyä tietoa kuten geneettistä eli perimästä saatavaa genomitietoa ei vielä osata hyödyntää riittävästi terveydenhuollossa sairauksien ennaltaehkäisyssä ja terveyden edistämisessä.

— Opinnot tähtäävät yksilöllisen datan käyttöön, jota tulisikin tulevaisuudessa hyödyntää enemmän terveydenhuollon kentällä. Sen avulla voidaan suunnitella terveyden edistämistä, Halkoaho ja Laaksonen perustelevat.

Genomitieto tukee yksilöllistettyä terveyden edistämistä ja sen ymmärtäminen edellyttää koulutusta. Suomessa ei vielä ole tällaista osaamista riittävästi.

Tutkinto joustavasti työn ohessa

Monialainen tutkinto ei ole suunnattu ainoastaan hoitotyöntekijöille, vaan siihen voivat hakeutua myös muut terveysalan ammattilaiset. Koulutus antaa valmiudet työskennellä terveyden edistämisen ja terveyden tutkimuksen kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä.

— Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutuksen alussa opiskelija valitsee terveyden edistämisen tai työterveyshuollon opintosuunnan. Sen jälkeen opiskelija pystyy myös kohdentamaan opintojensa suuntaa omilla valinnoillaan halutessaan esimerkiksi terveydenhuollon johtamisen näkökulmaan, Laaksonen kuvailee valinnaisten opintojen monipuolisuutta.

Lähi- ja etäopetusta on keskimäärin kaksi tai kolme päivää kuukaudessa opintojen sisällön mukaan. Tutkinto on mahdollista suorittaa joustavasti myös työn ohessa. Tutkinto-ohjelmassa on erillinen työterveyshuollon syventävien opintojen osio, joka on tarkoitettu työterveyshoitajille ja -fysioterapeuteille.

Koulutuksessa hyödynnetään myös kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Opintoihin liittyy lisäksi projektiosaamista, joten osa työllistyy asiantuntijatehtäviin hankkeisiin.

Työelämälähtöiseen opinnäytetyöhön voi valita aiheen esimerkiksi oman työyhteisön kehittämisideasta tai se voi liittyä TAMKin kansallisiin tai kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Tutkinto-ohjelma on suunniteltu siten, että kaikki opintojaksot tukevat toisiaan ja tietoa voi hyödyntää sen lisääntyessä opintojen edistyessä.

Monet valmistuneet sijoittuvat esihenkilöasemaan työelämässä. Tämä vaatii eettistä ymmärrystä siitä, minkälaista tietoa terveydenhuoltojärjestelmä kerää ihmisestä ja miten sitä tulisi hyödyntää.

Lisätietoa:

Terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma

TAMKin lisähaku YAMK-ohjelmiin
Hakuaika 28.11.—8.12.2022

Arja Halkoaho, sosiaali- ja terveysalan yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu
p. 040 6603 307, arja.halkoaho [at] tuni.fi (arja[dot]halkoaho[at]tuni[dot]fi)

Mari Laaksonen, sosiaali- ja terveysalan lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu
p. 050 4325 951, mari.laaksonen [at] tuni.fi (mari[dot]laaksonen[at]tuni[dot]fi)

Tutustu myös tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kokemuksiin:
Katri Humpin opiskelijatarina
Sirpa Ahosen opiskelijatarina

 

Teksti: Arja Lundan
Kuva: Emmi Suominen