Hyppää pääsisältöön

Teknologiateollisuudelta 100 000 euron lahjoitus Tampereen yliopistolle

Julkaistu 15.3.2021
Tampereen yliopisto
FastLab
Teknologiateollisuus ry osallistuu yliopistojen varainhankintakampanjaan lahjoittamalle kymmenelle yliopistolle yhteensä miljoona euroa. Tampereen yliopisto on lahjoituksen vastaanottaneiden yliopistojen joukossa. Kukin yliopisto saa 100 000 euroa.

– Kannamme Tampereen yliopistossa merkittävää vastuuta tekniikan alan tutkimuksen ja koulutuksen profiileista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Teknologiateollisuus on meille tärkeä tukija ja kumppani. Lisäksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön panostus on mahdollistanut esimerkiksi tekniikan pedagogiikan professuurin perustamisen, korostaa rehtori Mari Walls

Tekniikan pedagogiikan professuuri ja alaan liittyvän tutkimuksen käynnistäminen edustavat Tampereella tehtävää pitkäjänteistä opetuksen kehittämis- ja laatutyötä. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen yhteen kytkevä monialainen lähestymistapa ylittää perinteiset tutkinto-ohjelmien korkeakoulurajat ja vahvistaa monitieteisen tutkimuksen edellytyksiä.

Työelämässä tarvitaan paljon aiempaa enemmän korkeakoulutukseen perustuvaa osaamista. Teknologia-alan yrityksiin rekrytoitavista jo 60 prosenttia on korkeakoulutettuja, ja osuus on ollut pitkään kasvussa. On perusteltua, että Suomessa lisätään korkeakoulutuksen määrää korkeakoulutuksen vision 2030 mukaisesti.

– Opiskelijamäärien merkittävän kasvun tulee ilman muuta näkyä lisäyksinä valtiontalouden kehyksissä. Raha ei kuitenkaan ratkaise kaikkea, vaan tarvitsemme korkeakoulutuksessa myös tulevaisuuteen katsovia muutoksia. Koulutuksen tuottamiseen tarvitaan yhteistyöllä saavutettavaa tehokkuutta, ja korkeakoulujen tarjonta täytyy saada vahvasti mukaan myös jatkuvan oppimisen kaupallisille markkinoille, toteaa Teknologiateollisuuden yrittäjyyden ja osaamisen johtaja Laura Juvonen.

– Haluamme lahjoituksella kannustaa yliopistoja strategiseen yhteistyöhön ja vahvistamaan kumppanuuksia yritysten kanssa. Kestävä kasvu syntyy osaamisesta ja uuden luomisesta, ja tämän mahdollistamisessa yliopistot ja yritykset ovat avaintekijöitä. Nyt on se hetki, jolloin tarvitaan rohkeutta kasvuun ja uudistumiseen, sanoo Juvonen.

Kestävä kasvu on mahdollista panostuksilla digitalisaatioon, vähähiilisyysratkaisuihin ja kiertotalouteen. Investointien keskeinen katalysaattori ja mahdollistaja on yritysten ja yliopistojen tiivis yhteistyö ja pitkäjänteiset kumppanuudet.

Kuva Jonne Renvall

 

Lahjoituksen saavat Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto UEF. Teknologiateollisuuden lahjoituksen taustalla on Sitran päätös osoittaa 100 miljoonan euron kertaluonteinen panostus yliopistojen pääomittamiseen. Valtio kohdentaa sijoitukset kahdessa osassa vuosina 2020 ja 2022 eri yliopistojen kesken niiden keräämän yksityisen pääoman perusteella. Yliopistot ovat käynnistäneet vastinrahoitukseen liittyvän varainhankintakampanjan.