Hyppää pääsisältöön

”Tekemisessä on hyvä suunta” – katsaus TAMKin alkuvuoteen 2022

Julkaistu 24.8.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAMKin puolivuotiskatsaus 2022, kuvituskuva "nousukiito", Minttu Rantanen
Kuva: Minttu Rantanen
Ulkoisen rahoituksen osuus tuloista on kasvanut ja koulutusviennin volyymi lähes kolminkertaistunut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Uudistukset ammatillisessa opettajankoulutuksessa ovat onnistuneet, mikä näkyy valmistuvien määrän kasvuna. Myös AMK-tutkintojen määrä on selvässä nousussa, vaikkemme tänä vuonna saavutakaan ministeriön asettamaa tavoitetta.

TAMKin alkuvuosi 2022 on ollut tulosten osalta suotuisa. Tulosmittarit näyttävät parempaa suuntaa niin koulutuksessa, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituksessa kuin muussakin ulkoisessa rahoituksessa. Puolivuosikatsaus on elokuussa esitelty TAMKin johtoryhmälle ja hallitukselle.

Ulkoisen rahoituksen osuus tuloista on kasvanut. Koulutusviennistä kertyneet tulot ovat lähes kolminkertaistuneet tammi-kesäkuussa 2022 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

– Tälle kasvulle on vain yksi selitys: määrätietoinen ja pitkäaikainen työ koulutusviennin parissa, kommentoi johtaja Carita Prokki.

Myös lukuvuosimaksujen, täydennyskoulutuksen sekä myytävien palveluiden ja TKI-toiminnan tulot ovat pienoisessa kasvussa.

Elokuussa 2022 TAMKissa on meneillään 161 hanketta, joista joka viides on kansainvälinen. Hankebudjettimme tälle vuodelle 10 miljoonaa euroa, josta ulkoinen rahoitus kattaa 83 prosenttia. Uusia avauksia on tehty mm. Business Finlandin, Teacher Academyn, TFK- ja LIFE-hauissa.

– Valmistaudumme seuraavaan rakennerahastohakuun, jota odotetaan vuoden vaihteessa. Tavoitteemme on saada siihen TAMKista merkittävästi enemmän hakemuksia kuin esimerkiksi 15.8. päättyneeseen EAKR-hakuun. TKI-hankkeiden valmistelua kehitämme nyt poikkileikkaavasti osaamisyksiköiden kanssa, kertoo TAMKin ulkoisen rahoituksen päällikkö Anne-Maria Mäkelä.

– Tekemisessä on hyvä suunta, kiitos kaikkien asiantuntijoiden ja ulkoisen rahoituksen tiimin. Silti meidän pitää olla vieläkin tulosorientoituneempia ja tehokkaampia. Voimme kasvattaa ulkoisen rahoituksen määrää luomalla innovatiivisia hankkeita ja hyödyntäen kaikki tunnetut ja uudet rahoituslähteet. Käytännössä tämä tarkoittaa laadukkaiden hankehakemusten määrän lisäämistä.

Amk-tutkintojen valmistumismäärän voidaan ennakoida lähenevän vuoden 2020 tasoa (1744). OKM:n asettama tavoite (2070) on edelleen saavuttamattomissa 4–5 vuoden takaisten alhaisten sisäänottomäärien ja suurien keskeyttämismäärien vuoksi. Keväällä 2022 TAMKin opiskelijat valmistuivat aikaisempaa hieman useammin tavoiteajassa. Kansallisesti tammi-kesäkuussa valmistui noin 600 amk-tutkintoa vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2021, TAMKissa taas 80 amk-tutkintoa enemmän.

YAMK-tutkintotavoitteen osalta ollaan lähellä tavoitetta, ja opettajankoulutuksen osalta tavoite ylitettäneen tänä vuonna.

Ammatillista opettajankoulutusta on uudistettu ja ohjausta resursoitu paremmin.  Uudistuksen ansiosta opinnot näyttävät sujuvoituneen, ja tulokset näkyvät nyt kevään 2022 valmistumisissa.

Jatkuvan oppimisen opintopisteissä kahden edellisvuoden aikana tapahtunut suuri kasvu erityisesti avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa on taittumassa. Koronavuosien jälkeen avoimen amk:n opiskelijamäärä on pienentynyt niin perinteisten kuin väyläopintojen puolella. Vastaavaa avoimen amk:n opintopisteiden vähentymistä on havaittavissa myös kansallisesti. Sen sijaan yhteistyö- ja erikoistumiskoulutusten opintopisteet vaikuttaisivat kehittyvän parempaan suuntaan.

TAMK on Suomen toiseksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. Vetovoimaluku (eli ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin) on nyt 3,5, kun se parina aiempana vuonna on ollut 4. Tämä johtuu erityisesti kasvaneista aloituspaikkamääristä. Kevään 2022 toisessa yhteishaussa myös hakijoiden määrä pieneni ennätysvuoden 2021 vastaavaan hakuun verrattuna.


Lisätietoa:
laadunhallinta.tamk [at] tuni.fi (laadunhallinta[dot]tamk[at]tuni[dot]fi)

TAMK vuosikatsaus 2021