Hyppää pääsisältöön

Tavoitteena eurooppalainen yliopisto

Julkaistu 4.3.2019
Tampereen yliopisto
ECIU logo
Innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen verkosto (European Consortium of Innovative Universities, ECIU) hakee EU:lta rahoitusta uraauurtavan ja innovatiivisen korkeakoulutusmallin kehittämiseen. Uudenlainen konsepti vastaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän haasteisiin.

ECIU toimitti hakemuksensa EU:n Eurooppa-yliopistojen rahoitushakuun (European Universities Initiative) 282.2019. Verkoston 13 jäsenyliopistoa hakee rahoitusta kehittääkseen koulutuskonseptin, joka keskittyy elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteiden ratkaisemiseen.   

- Hakemus osoittaa, että ECIU on sitoutunut kehittämään eurooppalaista korkeakoulutusta innovatiivisesti sekä edistämään yrittäjyyttä ja haastamaan vakiintuneita ajattelutapoja, sanoo Victor van der Chijs, Twenten yliopiston rehtori ja ECIU-verkoston puheenjohtaja.

ECIU-yliopisto

ECIU-yliopiston tavoitteena on löytää yhteistyössä ratkaisuja ihmiskunnan suuriin haasteisiin.

Yliopistoilla on tutkimustietoa ja osaamista ja ne tuntevat elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeet. ECIU-yliopisto pyrkii tuomaan yhteen opiskelijoita ja muita toimijoita ja muuttamaan nykyistä tutkintoperustaista koulutusta vastaamaan aikamme haasteisiin.    

Haasteisiin perustuvaa koulutusta

ECIU:n jäsenyliopistot kokoavat opiskelijoista sekä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan edustajista tiimejä. Verkoston pyrkimyksenä on kehittää koulutusmalli, joka ottaa huomioon oppijoiden erilaiset taustat ja tiedontarpeet.

Yhteiskehittäminen

ECIU-yliopistoa suunnitellaan yhteistyössä teollisuuden, julkisten toimijoiden, yhteiskunnan ja yliopistojen edustajien sekä opiskelijoiden kanssa tapahtumissa ympäri Eurooppaa.    

- Olemme erittäin innostuneita tästä mahdollisuudesta osallistua tulevaisuuden koulutuksen kehittämiseen ECIU-yliopiston kautta. Yhteiskehittäminen on ollut Pirkanmaalla keskeinen koulutuksellinen työkalu. Myös viimeaikainen kehittämistyömme jatkuvan oppimisen ja digitaalisen kampuksen alueilla luo pohjaa kansainväliselle yliopistoverkostolle, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls.

ECIU:n jäsenyliopistot ovat sitoutuneet hakemuksessa esitettyyn visioon. Kaikki jäsenyliopistot, niiden yrityskumppanit ja lähes kaikki alueelliset julkistoimijat kannattavat ECIU-yliopiston perustamista. Hanketta tukevia yrityskumppaneita ovat Airbus, Cisco, Engineering Ingegneria Informatica SpA, Ericsson AB, Hella, Intel, Lietuvos Energija, Lyse Group, NXP, Ponsse, Sandoz Industrial Products S.p.A. Gruppo Novartis, Sick AG ja Suez Environment.

Käynnistymisvaihe

Jos hanke saa rahoituksen, se käynnistyy marraskuussa 2019. Ensimmäiset kolme vuotta hankkeessa keskitytään konseptin kehittämiseen. Ensimmäisen vuoden aikana ECIU-yliopisto toteuttaa   muutaman päivän tai viikon kestäviä pienimuotoisia monikansallisia haasteita, joihin osallistuu opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita.   
_____________________

ECIU-verkoston jäseniä ovat Aalborgin yliopisto (Tanska), Universidade de Aveiro (Portugal), Universitat Autònoma de Barcelona (Espanja), Dublin City University (Irlanti), Hampurin teknillinen yliopisto (Saksa), Linköpingin yliopisto (Ruotsi), Kaunasin teknillinen yliopisto (Liettua), Nottinghamin yliopisto (UK), Stavangerin yliopisto (Norja), Trenton yliopisto (Italy), Tampereen yliopisto (Suomi), Twenten yliopisto (Hollanti) ja Tecnológico de Monterrey (Mexico).