Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopistoyhteisö on mukana valtakunnallisissa ja alueellisissa verkostoissa Ukrainan tukemiseksi

Julkaistu 3.3.2022
Tampereen yliopisto
Lyhtyjä puun oksalla auringon valossa.
Tampereen yliopisto on mukana Ukrainan auttamiseen ja tukemiseen kootuissa valtakunnallisissa ja alueellisissa yhteistyöverkostoissa ja tukee omia opiskelijoitaan ja henkilöstöään.

Valtakunnallisesti Tampereen yliopisto on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla toimivassa yhteistyössä. Ministeriö ja korkeakoulut jakavat säännöllisesti tilannekuvaan liittyvää tietoa ja tekevät tarvittavat yhteiset linjaukset.

Alueellisesti olemme mukana Tampereen kaupungin koordinoimassa yhteistyöverkostossa. Yhteistyön kautta saadaan ylläpidettyä ajantasainen tilannekuva sekä tiedot viranomaisten ja muiden yhteistyössä mukana olevien tahojen toiminnasta mm. valmistautumisessa pakolaisten vastaanottamiseen.

Laajassa ja monialaisessa yhteisössämme on paljon auttamishalua ja -mahdollisuuksia. Pyrimme verkostojemme kautta tuomaan tietoa ja tiedottamaan niistä kanavista ja tavoista, joilla apu saadaan mahdollisimman vaikuttavasti perille. Lisäksi selvitämme parhaillaan sitä, millä tavalla Tampereen yliopisto osallistuu ukrainalaisia tukevaan kansainväliseen yliopistojen yhteistyöhön.

Erittäin tärkeää on myös tukea oman yhteisömme henkistä kriisinkestävyyttä. Tukea ja apua tarjoavat niin työterveys kuin monet järjestötkin. Monikulttuurisen työ- ja opiskeluyhteisömme jäsenillä on erilaisia avun ja tuen tarpeita myös käytännön asioissa ja niihin vastataan parhaalla mahdollisella tavalla omassa toiminnassa tai neuvomalla, mistä apua on mahdollista saada.

Tampereen yliopiston erityistilanneryhmä seuraa tilannetta. Sen kokouksista ja päätöksistä tiedotetaan intrassa, samoin kuin muista tilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja niiden vaikutuksista. Erityistilanneryhmää johtaa rehtori.